Hoppa till huvudinnehåll

Idrottssektionen

Nämnder och direktioner

Kultur- och fritidsnämndens idrottssektion sätter upp mål för idrottsservicehelheten samt följer upp hur de förverkligas. Sektionen ger ett utlåtande om resultatbudgeten och verksamhetsplanen till sektornämnden. Dessutom sköter sektionen de uppgifter som hänför sig till fördelningen av understöd avsedda för idrottsverksamhet och genomförande av idrottspolitiken.

Stadsfullmäktige väljer ledamöter och ersättare samt ordförande till sektionerna bland alla ledamöter för sin mandatperiod.

Sektionen har nio ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare.

Senaste dokument

Protokollen och föredragningslistorna består av ärenden som behandlas vid sammanträdet.

Ett beslutsmeddelande publiceras genast efter sammanträdet. Beslutsmeddelandet innehåller endast de beslut som fattats vid sammanträdet, vilket betyder att det ska läsas tillsammans med föredragningslistan.

Protokollet blir klart senare efter sammanträdet och när det utkommer ersätter föredragningslistan och beslutsmeddelandet .

Kalender

Föredragningslistan publiceras vanligtvis minst fyra dagar före sammanträdet. Ett beslutsmeddelande publiceras genast efter sammanträdet på denna sidan.

Datum Tid Ytterligare information
12.10.2023 16:15
07.12.2023 16:15

Medlemmar: Idrottssektionen