Esityslista Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto 3/2024 16.05.2024

Kokousaika: 16.05.2024 - 16:15
Kokouspaikka: Fredriksberg, B-talo (Konepajankuja 3, 2. kerros)

Pöytäkirjat ja esityslistat koostuvat kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Päätöstiedote julkaistaan heti kokouksen jälkeen. Päätöstiedote sisältää vain kokouksessa tehdyt päätökset eli sitä on luettava yhdessä esityslistan kanssa. Pöytäkirja korvaa ilmestyessään esityslistan ja päätöstiedotteen.

Päätöstiedote: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto

Kokousaika: 16.5.2024 klo 16.15
Kokouspaikka: Fredriksberg, B-talo (Konepajankuja 3, 2. kerros)

Päätös
Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Mikael Ojala ja Kimmo Ojala sekä varatarkastajiksi jäsenet Risto Kolanen ja Ilmari Heikkinen.

Lue esitys (Avautuu uuteen välilehteen)

Sulje

Päätös
Ehdotuksen mukaan


Lue esitys (Avautuu uuteen välilehteen)

Sulje

Päätös
Ehdotuksen mukaan
Lue esitys (Avautuu uuteen välilehteen)

Sulje

Päätös
Ehdotuksen mukaan


Lue esitys (Avautuu uuteen välilehteen)

Sulje

Päätös
Ehdotuksen mukaanLue esitys (Avautuu uuteen välilehteen)

Sulje
Helsingissä 16.05.2024

Sari Lehikoinen, viestintäasiantuntija, puhelin: 09 310 85504

sari.lehikoinen@hel.fi