Pöytäkirja Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 19/2018 18.12.2018

Kokousaika: 18.12.2018 - 16:15
Kokouspaikka: Paavo Nurmen kuja 1 C, 5. kerros

Pöytäkirjat ja esityslistat koostuvat kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Päätöstiedote julkaistaan heti kokouksen jälkeen. Päätöstiedote sisältää vain kokouksessa tehdyt päätökset eli sitä on luettava yhdessä esityslistan kanssa. Pöytäkirja korvaa ilmestyessään esityslistan ja päätöstiedotteen.

Asialista

4. / 230 § Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2019 toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti
9. / 235 § Eron myöntäminen kulttuuripalvelupäällikölle ja avoimen viran hoitajan määrääminen
11. / 237 § Kultturi- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Björn Månssonin ym. aloitteesta koskien museoraitiovaunulinjan perustamista esimerkiksi Kauppatorin ja Linjojen välille
12. / 228 § Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Nelli Ruotsalaisen ym. valtuustoaloitteesta harrastus- ja liikuntapaikkojen intiimitilojen muuttamista kaikki sukupuolet huomioiviksi
13. / 238 § Kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Paavo Arhinmäen toivomusponnesta Kumpulanpuron ennallistamiseksi niin, että siihen voisi nousta taimenia
02.01.2019