Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Lautakunnat ja johtokunnat
Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta huolehtii kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätöksenteosta.

Kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan jäsenet ja varajäsenet toimikaudekseen. Lisäksi valtuusto valitsee lautakunnan varsinaisista jäsenistä sille varapuheenjohtajan.

Lautakunnassa on 13 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Lautakunnan puheenjohtajana toimii kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestari.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalla on lisäksi kolme jaostoa:

Tällä sivulla

Uusimmat asiakirjat

Pöytäkirjat ja esityslistat koostuvat kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Päätöstiedote julkaistaan heti kokouksen jälkeen. Päätöstiedote sisältää vain kokouksessa tehdyt päätökset eli sitä on luettava yhdessä esityslistan kanssa. Pöytäkirja korvaa ilmestyessään esityslistan ja päätöstiedotteen.

Kokouskalenteri

Esityslista julkaistaan yleensä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Päätöksistä kerrotaan pian kokouksen jälkeen päätöstiedotteessa tämän sivun kohdassa uusimmat asiakirjat. Kokoukset eivät ole yleisölle avoimia.

Päivämäärä Kello Lisätietoja
28.05.2024 16:15 Avaa esityslista
11.06.2024 16:15
18.06.2024 16:15
20.08.2024 16:15
29.08.2024 16:15
10.09.2024 16:15
24.09.2024 16:15
08.10.2024 16:15
22.10.2024 16:15
05.11.2024 16:15
26.11.2024 16:15
10.12.2024 16:15
17.12.2024 16:15

Jäsenet: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta