Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Lautakunnat ja johtokunnat
Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) toiminta on  kaupunginvaltuuston päätöksellä (22.9.2021, § 282) siirretty metron infra- ja liikennöintisopimuksiin liittyviä toimintoja lukuun ottamatta Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne -yhtiölle.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

HKL vastaa edelleen pääkaupunkiseudun metron liikennöinnistä ja metron infrastruktuurista. Liikenneliikelaitoksen johtokunta ohjaa HKL:n toimintaa.

Kaupunginhallitus valitsee liikenneliikelaitoksen johtokunnan jäsenet toimikautensa ajaksi.

Johtokunnassa on 5 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Tällä sivulla

Uusimmat asiakirjat

Pöytäkirjat ja esityslistat koostuvat kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Päätöstiedote julkaistaan heti kokouksen jälkeen. Päätöstiedote sisältää vain kokouksessa tehdyt päätökset eli sitä on luettava yhdessä esityslistan kanssa. Pöytäkirja korvaa ilmestyessään esityslistan ja päätöstiedotteen.

Kokouskalenteri

Esityslista julkaistaan yleensä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Päätöksistä kerrotaan pian kokouksen jälkeen päätöstiedotteessa tämän sivun kohdassa uusimmat asiakirjat. Kokoukset eivät ole yleisölle avoimia.

Päivämäärä Kello Lisätietoja
29.05.2024 10:30
14.06.2024 13:00
16.08.2024 12:00
05.09.2024 09:00
24.10.2024 09:00
21.11.2024 09:00
19.12.2024 09:00

Jäsenet: Liikenneliikelaitoksen johtokunta