Direktionen för trafikaffärsverket

Nämnder och direktioner

Helsingfors stads trafikverks (HST) verksamhet har genom stadsfullmäktiges beslut (22.9.2021, § 282) flyttats till bolaget Huvudstadsregionens stadstrafik(Länk leder till extern tjänst), med undantag av funktioner som är anknutna till metrons infrastruktur- och trafikeringsavtal.

HST ansvarar fortfarande för metrons trafikering och infrastruktur i huvudstadsregionen. Trafikverkets direktion leder HST:s verksamhet.

Stadsstyrelsen väljer trafikverkets medlemmar för sin mandatperiod.

Direktionen har fem medlemmar. Varje medlem har en personlig ersättare.

På denna sidan

Senaste dokument

Protokollen och föredragningslistorna består av ärenden som behandlas vid sammanträdet.

Ett beslutsmeddelande publiceras genast efter sammanträdet. Beslutsmeddelandet innehåller endast de beslut som fattats vid sammanträdet, vilket betyder att det ska läsas tillsammans med föredragningslistan.

Protokollet blir klart senare efter sammanträdet och när det utkommer ersätter föredragningslistan och beslutsmeddelandet .

Kalender

Föredragningslistan publiceras vanligtvis minst fyra dagar före sammanträdet. Ett beslutsmeddelande publiceras genast efter sammanträdet på denna sidan.

Datum Tid Ytterligare information
19.12.2023 12:00
18.01.2024 12:00
13.02.2024 11:00
04.03.2024 12:00
09.04.2024 12:00 Möte flyttade, gammal tid: 09.04. 00:00
06.05.2024 12:00 Möte flyttade, gammal tid: 06.05. 00:00
14.06.2024 13:00

Medlemmar: Direktionen för trafikaffärsverket