Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan pelastusjaosto

Lautakunnat ja johtokunnat

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan pelastusjaosto vastaa pelastustoimen tehtävien päätöksenteosta. Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta, pelastuskomentaja sekä tämän määräämät muut viranhaltijat ovat Helsingin pelastustoimen alueen pelastusviranomaisia.

Kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan jäsenet ja puheenjohtajat toimikautensa ajaksi.

Lautakunnassa on 9 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Tällä sivulla

Uusimmat asiakirjat

Pöytäkirjat ja esityslistat koostuvat kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Päätöstiedote julkaistaan heti kokouksen jälkeen. Päätöstiedote sisältää vain kokouksessa tehdyt päätökset eli sitä on luettava yhdessä esityslistan kanssa. Pöytäkirja korvaa ilmestyessään esityslistan ja päätöstiedotteen.

Jäsenet: Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan pelastusjaosto