Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan pelastusjaosto

Lautakunnat ja johtokunnat
Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan pelastusjaosto

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan pelastusjaosto vastaa pelastustoimen tehtävien päätöksenteosta. Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta, pelastuskomentaja sekä tämän määräämät muut viranhaltijat ovat Helsingin pelastustoimen alueen pelastusviranomaisia.

Kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan jäsenet ja puheenjohtajat toimikautensa ajaksi.

Lautakunnassa on 9 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Uusimmat asiakirjat

Pöytäkirjat ja esityslistat koostuvat kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Päätöstiedote julkaistaan heti kokouksen jälkeen. Päätöstiedote sisältää vain kokouksessa tehdyt päätökset eli sitä on luettava yhdessä esityslistan kanssa. Pöytäkirja korvaa ilmestyessään esityslistan ja päätöstiedotteen.

Kokouskalenteri

Esityslista julkaistaan yleensä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Päätöksistä kerrotaan pian kokouksen jälkeen päätöstiedotteessa tämän sivun kohdassa uusimmat asiakirjat. Kokoukset eivät ole yleisölle avoimia.

Päivämäärä Kello Lisätietoja
26.09.2024 15:30
21.11.2024 15:30

Jäsenet: Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan pelastusjaosto