Social-, hälsovårds- och räddningsnämndens räddningssektion

Nämnder och direktioner

Social-, hälsovårds- och räddningsnämndens räddningssektionen ansvarar för beslutsfattandet inom räddningsnämndens uppgifter. Räddningsmyndigheterna inom Helsingfors räddningsväsendes område består av social-, hälsovårds- och räddningsnämnden, räddningskommendören samt andra av denne utnämnda tjänsteinnehavare.

Stadsfullmäktige väljer nämndens medlemmar och ordförande för sin mandatperiod.

Nämnden har nio medlemmar. Varje medlem har en personlig ersättare.

På denna sidan

Senaste dokument

Protokollen och föredragningslistorna består av ärenden som behandlas vid sammanträdet.

Ett beslutsmeddelande publiceras genast efter sammanträdet. Beslutsmeddelandet innehåller endast de beslut som fattats vid sammanträdet, vilket betyder att det ska läsas tillsammans med föredragningslistan.

Protokollet blir klart senare efter sammanträdet och när det utkommer ersätter föredragningslistan och beslutsmeddelandet .

Medlemmar: Social-, hälsovårds- och räddningsnämndens räddningssektion