Työterveysliikelaitoksen johtokunta

Lautakunnat ja johtokunnat
Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Keskushallinto Työterveysliikelaitos Työterveysliikelaitoksen johtokunta

Työterveysliikelaitoksen johtokunta huolehtii liikelaitoksen päätöksenteosta. Työterveysliikelaitos kuuluu keskushallintoon.

Kaupunginhallitus valitsee kahden vuoden toimikaudeksi johtokunnan jäsenet ja varajäsenet sekä puheenjohtajat.

Johtokunnassa on 5 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Tällä sivulla

Uusimmat asiakirjat

Pöytäkirjat ja esityslistat koostuvat kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Päätöstiedote julkaistaan heti kokouksen jälkeen. Päätöstiedote sisältää vain kokouksessa tehdyt päätökset eli sitä on luettava yhdessä esityslistan kanssa. Pöytäkirja korvaa ilmestyessään esityslistan ja päätöstiedotteen.

Jäsenet: Työterveysliikelaitoksen johtokunta