Direktionen för affärsverket företagshälsan

Nämnder och direktioner
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Centralförvaltningen Affärsverket företagshälsan Direktionen för affärsverket företagshälsan

Direktionen för affärsverket företagshälsan sköter affärsverkets beslutsfattande. Affärsverket företagshälsan ingår i centralförvaltningen.

Stadsstyrelsen väljer medlemmar och ersättare till direktionen för en mandatperiod på två år.

Direktionen har fem medlemmar. Varje medlem har en personlig ersättare.

På denna sidan

Senaste dokument

Protokollen och föredragningslistorna består av ärenden som behandlas vid sammanträdet.

Ett beslutsmeddelande publiceras genast efter sammanträdet. Beslutsmeddelandet innehåller endast de beslut som fattats vid sammanträdet, vilket betyder att det ska läsas tillsammans med föredragningslistan.

Protokollet blir klart senare efter sammanträdet och när det utkommer ersätter föredragningslistan och beslutsmeddelandet .

Medlemmar: Direktionen för affärsverket företagshälsan