Asiakirjat: Virastopalvelupäällikkö

Viranhaltijat
Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Keskushallinto Kaupunginkanslia Hallinto-osasto Virastopalveluyksikkö Virastopalvelupäällikkö

Viranhaltija on kaupungilla töissä virkasuhteessa. Kun työtehtävät sisältävät merkittävää julkisen vallan käyttöä, niitä hoidetaan virkasuhteessa.

Tällä päättäjällä ei ole päätöksiä