Beslut: Expeditionstjänstchef

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Centralförvaltningen Stadskansliet Förvaltningsavdelningen Expeditionstjänsterenheten Expeditionstjänstchef

En tjänsteinnehavare arbetar för kommunen i tjänsteförhållande. Tjänsteinnehavare fattar beslut med tjänsteansvar.

Denna beslutsfattare har inga beslut