Sääntöohjaus, toimintasäännön hyväksyminen, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2016-014106
More recent handlings
§ 57

Toimintasääntöön korjaus

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtajan toimintasääntöä koskeneeseen päätökseen 11.6.2021 § 38 oli jäänyt virhe. Toimintasäännöstä puuttui kulttuuripalvelujen HAM:n taidekokoelma –yksikköä koskeva osuus sivulta 5:

”Taidekokoelma -yksikkö vastaa taidemuseon taidekokoelmasta, kokoelmahankinnoista, kokoelmahallinnasta sekä sijoitettavasta taiteesta. Yksikkö vastaa myös taidekonservoinnista ja taideteosturvallisuudesta sekä taidemuseotekniikasta, koordinoinnista ja projektien teknisestä toteutuksesta. Taidekokoelmayksikköä johtaa kokoelmapäällikkö.

Yksikön tiimit ovat koordinointi ja näyttelyiden tekninen toteutus sekä taidekonservointi ja taideteosturvallisuus.

Koordinointi ja näyttelyiden tekninen toteutus -tiimin tehtävänä on vastata taidemuseon näyttelyiden toteuttamisesta. Tiimiä johtaa tiimiesihenkilö.

Taidekonservointi ja taideteosturvallisuus -tiimin tehtävänä on huolehtia taidemuseon taideteoksista ja julkisen taiteen teoksista. Tiimiä johtaa tiimiesihenkilö.”

Kulttuuripalvelujen esimiesten nimikkeet on kesän aikana saatu muutettua tiimiesihenkilöiksi. Tämä tekninen muutos toimintasääntötekstiin tehdään samalla.

Päätöksen perustelut

Toimialajohtajan päätökseen 11.6.2021 § 38 Toimintasääntö 1.7.2021 lukien on jäänyt sivulle 5 tekninen virhe, joka korjataan toimialajohtajan uudella päätöksellä. Samalla on tarkoituksenmukaista muuttaa toimintasäännön kulttuuripalvelujen tiimiesimies –nimikkeet tiimiesihenkilö –nimikkeiksi.

This decision was published on 10.09.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Marko Luukkanen, lakimies, puhelin: 09 310 89130

marko.luukkanen@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja