Sääntöohjaus, toimintasäännön hyväksyminen, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2016-014106
More recent handlings
§ 37

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala toimintasäännön päivittäminen 20.6.2019 lukien

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti hyväksyä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintasäännön liitteen mukaisesti 20.6.2019 lukien.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan toimialajohtaja hyväksyy toimialan toimintasäännön.

Toimialajohtaja hyväksyy nyt päivitettävät kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan organisaatiota ja toimivaltuuksia koskevat toimintasäännön määräykset.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintasääntöön tulee kolme muutosta, kirjastopalveluihin, aukioloihin sekä museoiden kokoelmien säilyttämiseen liittyvät seuraavat muutokset:

1)
Kirjastopalveluissa vähennetään aluekirjastopalvelujen yksiköitä yhdellä (24->23). Jatkossa Oulunkylän kirjaston yksikkö on yhdistetty Oulunkylän ja Käpylän kirjaston yksikkö.
 
 
2)
Kohta 11.3 Aukioloajoista päättäminen on uusi. Toimialajohtajalla hallintosäännössä olevaa toimivaltaa siirretään alaspäin palvelun päälliköille
 
 
3)
Muutoslisäys kohtaan 3.2 Kulttuuripalvelukokonaisuus, seuraavasti:
 
 
Kaupunginmuseo huolehtii kaupungin museopalveluista ja kulttuurihistoriallisesta kokoelmasta, kulttuuriympäristön vaalimisesta. Kaupunginmuseo toimii maakuntamuseona. Museolain vaatimuksen mukaisesti Helsingin kaupunki vastaa siitä, että museoiden kokoelmat säilyvät museokokoelmina museotoimintaa tehtävänään järjestävän oikeuskelpoisen, yksityisen tai julkisen toimijan hallinnassa silloinkin, jos Helsingin kaupunki luopuu museoiden ylläpidosta.
 
 
Kaupungin taidemuseo (HAM) huolehtii kaupungin taidemuseopalveluista ja taidekokoelmasta. Taidemuseo toimii aluetaidemuseona. Museolain vaatimuksen mukaisesti Helsingin kaupunki vastaa siitä, että museoiden kokoelmat säilyvät museokokoelmina museotoimintaa tehtävänään järjestävän oikeuskelpoisen, yksityisen tai julkisen toimijan hallinnassa silloinkin, jos Helsingin kaupunki luopuu museoiden ylläpidosta.

Uusi museolaki ja siitä vedetyt valtionosuussäädökset edellyttävät, että valtionosuutta hakevan museon ylläpitäjä on tehnyt selkeän kirjauksen siitä, mitä kokoelmille tapahtuu tilanteessa, jossa ylläpitäjä luopuu museotoiminnasta. Päätös sääntöjen muuttamisesta Museovirastolle/opetus- ja kulttuuriministeriölle 30.6. mennessä.

Sääntötyöryhmä on käsitellyt muutokset.

Päivitettävä toimintasääntö on käsitelty toimialan henkilöstötoimikunnassa 11.6.2019.

This decision was published on 24.06.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Marko Luukkanen, lakimies, puhelin: 09 310 89130

marko.luukkanen@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja