Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hinnasto vuodelle 2019

HEL 2018-010552
§ 34

BMI-uimakortin pilotointi liikuntapalveluissa ja päätös hinnasta vuodelle 2019

Liikuntajohtaja

Päätös

Liikuntajohtaja päätti hyväksyä BMI-uimakortin lisäyksen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hinnastoon.

Päätöksen perustelut

Lihavuus on yksi suurimmista kansanterveydellisistä ongelmista, ja se koskettaa kaikkia ikäluokkia. FinTerveys 2017-tutkimuksen mukaan suomalaisten työikäisten lihavuus on yleistynyt kuuden viime vuoden aikana. Joka neljäs aikuinen on lihava (BMI = body mass index on vähintään 30). Lihavuuden ehkäisemiseksi tarvitaan koko yhteiskunnan yhteisiä toimia.

Helsingin liikuntapalveluiden BMI-uimakortti tulee tukemaan konkreettisesti lihavuuden kanssa taistelevia kaupunkilaisia, mutta se vastaa myös liikkumisohjelman sekä kaupunkistrategian ajatukseen liikkumisen lisäämisestä.

BMI-kortti pilotoidaan, jotta saadaan käyttäjämääristä sekä käyntikerroista selkeä ja todenmukainen kuva. Pilotointi tehdään vuoden 2019 ajan. Pilotoinnin aikana helsinkiläisille sellaisille aikuisille henkilöille joiden BMI on 35 tai yli, myönnetään BMI-uimakortin osto-oikeus. Osto-oikeuden saa liikuntaneuvontapalvelun kautta, eli asiakkaan tulee osallistua liikuntaneuvontaan ja näin ollen olla motivoitunut painonpudotukseen ja liikunnallisen elämätavan opetteluun. Kortin hinta on 52 euroa /vuosi + henkilökohtainen ladattava kulunvalvonta- ja asiakaskortti 4 euroa. BMI-uimakortti oikeuttaa sisäänpääsyyn vain Helsingin kaupungin omissa uimahalleissa sekä maa-uimaloissa (Jakomäki, Yrjönkatu, Pirkkola, Itäkeskus, Kumpula ja Uimastadion).

This decision was published on 02.11.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Marjo Rantala, liikunnansuunnittelija, puhelin: 050 401 3601

marjo.a.rantala@hel.fi

Johanna Simpanen, johtava laskenta-asiantuntija, puhelin: 09 310 87754

johanna.simpanen@hel.fi

Decisionmaker

Tarja Loikkanen
liikuntajohtaja