Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hinnasto vuodelle 2019

HEL 2018-010552
More recent handlings
§ 51

Venepaikkahinnat vuodelle 2019

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja päätti venepaikkahinnat vuodelle 2019 seuraavasti:

Venepaikat 5 €/m sis. Alv 24 %
Laiturinpito-oikeus 2 €/m Alv 0 %

Päätöksen perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 2.10.2018, § 191 valtuuttaa palvelujen päälliköt ja alueellisten kulttuuripalvelujen päällikön päättämään vuoden 2019 aikana tehtävistä vähäisistä ja yksittäisistä muutoksista hintoihin, maksuihin, vuokriin ja korvauksiin.

Tämä hinnastopäätös tehdään erillisenä, ennen varsinaista hinnastopäätöstä vuodelle 2019, koska päätös on tarpeen tehdä ennen joulukuussa tapahtuvaa venepaikkalaskutusta. Venepaikkalaskutuksen aikataulua on aikaistettu, mikä mahdollistaa koko venepaikkojen jakoprosessin sujuvoittamisen ja paremman asiakaspalvelun (tieto venepaikoista aikaisemmin asiakkaille). Venepaikkojen hinnaston korotukset on huomioitu kulttuuri ja vapaa-ajan lautakunnan vuoden 2019 talousarvioesityksessä.

This decision was published on 16.10.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Johanna Simpanen, johtava laskenta-asiantuntija, puhelin: 09 310 87754

johanna.simpanen@hel.fi

Decisionmaker

Tuula Haavisto
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja