Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hinnasto vuodelle 2019

HEL 2018-010552
§ 54

BMI-uimakortin pilotoinnin jatkaminen liikuntapalveluissa ja päätös hinnasta vuodelle 2020

Liikuntajohtaja

Päätös

Vs. liikuntajohtaja päättää jatkaa vuonna 2019 aloitettua BMI-uimakortin pilotointia vuoden 2020 ajan. BMI-uimakortin hinta nostetaan 52 eurosta 56 euroon, jolloin hinta on sama erityisuimakortin hinnan kanssa. BMI-uimakortin hinnan muutos tulee lisäyksenä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hinnastoon 1.1.2020.

Päätöksen perustelut

Lihavuus on yksi suurimmista kansanterveydellisistä ongelmista, ja se koskettaa kaikkia ikäluokkia. FinTerveys 2017-tutkimuksen mukaan suomalaisten työikäisten lihavuus on yleistynyt kuuden viime vuoden aikana. Joka neljäs aikuinen on lihava (BMI = body mass index on vähintään 30). Lihavuuden ehkäisemiseksi tarvitaan koko yhteiskunnan yhteisiä toimia.

Helsingin liikuntapalveluiden BMI-uimakortti tukee konkreettisesti lihavuuden kanssa taistelevia kaupunkilaisia ja se vastaa liikkumisohjelman sekä kaupunkistrategian ajatukseen liikkumisen lisäämisestä.

BMI-uimakortin pilotointi aloitettiin vuonna 2019. Pilotoinnin aikana helsinkiläisille aikuisille, joiden BMI oli 35 tai yli, myönnettiin BMI-uimakortin osto-oikeus. Osto-oikeuden sai liikuntaneuvontapalvelun kautta, eli asiakkaan tuli osallistua liikuntaneuvontaan ja näin ollen olla motivoitunut painonpudotukseen ja liikunnallisen elämätavan opetteluun. Kortin hinta oli 52 euroa/vuosi + henkilökohtainen ladattava kulunvalvonta- ja asiakaskortti 4 euroa. BMI-uimakortti oikeutti sisäänpääsyyn Helsingin kaupungin omissa uimahalleissa sekä maauimaloissa (Jakomäki, Yrjönkatu, Pirkkola, Itäkeskus, Kumpula ja Uimastadion). Vuonna 2019 BMI-kortin käyttäjämäärä oli pieni, koska liikuntaneuvontaan pystyttiin ottamaan rajallisten työntekijäresurssien takia pieni määrä asiakkaita. BMI-kortin pilotointia jatketaan vuonna 2020, jotta kortin käyttäjiä saataisiin lisää ja sitä kautta käyntikerroista saataisiin parempi kuva. Kokeilulla ei ole merkittäviä taloudellisia vaikutuksia tässä vaiheessa. Jos liikuntaneuvonnan ja BMI – kortin käyttäjäkunta laajenee, niiden avulla voidaan nostaa kortinhaltijoiden terveellistä ja liikunnallista elämäntapaa sekä vähentää sosiaali- ja terveydenhoitokuluja merkittävästikin.

This decision was published on 03.01.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Tarja Vartiainen, liikunnansuunnittelija, puhelin: 09 310 87509

tarja.vartiainen@hel.fi

Decisionmaker

Kirsti Laine-Hendolin
vs. liikuntajohtaja