Maksuperusteiden määrääminen, Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, hinnasto vuodelle 2020

HEL 2019-011652
§ 10

Kulttuuripalvelujen alennusryhmät ja henkilöstöetuudet

Kulttuurijohtaja

Päätös

Kulttuurijohtaja päätti kulttuuripalvelujen omista alennusryhmistä ja henkilöstöetuuksista seuraavasti:

Kaupungin museon omat alennusryhmät

Museon itse tuottamista julkaisuista ja tuotteista myönnetään 30 prosentin alennus
- Kaupunginmuseon ystäväyhdistyksen jäsenille
- Helsinki-oppaille (opaskortilla)
- Museon ulkopuolisille tekijöille heidän tekemästään (museon kustantamasta) julkaisusta

Henkilöstöetuudet
- Museon itse tuottamat julkaisut ja tuotteet (-30% perushinnasta) kaupunginmuseon työntekijöille, kaupunginmuseon eläkeläisille ja Kaupunginmuseon vapaaehtoisille työntekijöille
- Kaupunginmuseon työntekijät saavat lisäksi yhden ilmaiskappaleen museon itse tuottamista julkaisuista ja tuotteista
- Tilavuokrista 50 prosentin alennus perushinnoista KUVAn toimialalla työskenteleville henkilöille yksityistilaisuuksia varten

Hakasalmen huvilan ja HAM:n yhteiset alennusryhmät

Alennus sisäänpääsystä myönnetään
- EYCA:n nuorisokortilla
- Ryhmille (10 henkilöä tai enemmän)

Ilmainen sisäänpääsy myönnetään
- Lautakunnan jäsenille ja varajäsenille
- Kulttuurijaoston jäsenille ja varajäsenille
- Helsinki Card –kaupunkikortilla
- ICOM –kortilla
- Museokortilla
- Tiedotusvälineiden edustajille(pressikortilla)
- Kulttuurikavereille asiakkaineen

HAM:n omat alennusryhmät

Alennus sisäänpääsystä myönnetään
- Opettajille
- EYCA-nuorisokortilla

Ilmainen sisäänpääsy myönnetään
- Helsingin kaupungin valtuuston jäsenille ja varajäsenille
- Museoliiton ja Museoviraston työntekijöille
- Toisten museoiden työntekijöille
- Helsingin koulujen opettajille
- Museokäyntiä valmisteleville opettajille
- Helsingin lastentarhanopettajille
- Annantalon taideopettajille
- Suomessa työskenteleville kuvataideopettajille
- Nuorisoasiainkeskuksen ohjaajille, jos tulevat ryhmän kanssa
- Perhepäivähoitajille, jos tulevat ryhmän kanssa
- Kuntoutusryhmien saattajille ja ohjaajille
- Suomen opasliiton ja vastaavien kansainvälisten järjestöjen oppaille
- Näkö- ja liikuntavammaisten avustajille
- Suomen taideterapiayhdistyksen jäsenille
- Kulttuurikavereille asiakkaineen (rajoitus viisi asiakasta)
- Turvapaikanhakijoille
- Kuvataiteilijoille
- Kuvataideopiskelijoille
- Lukiolaisille, jotka ovat tulleet tekemään opettajan määräämää tehtävää
- Kuvataidekriitikoille
- ICOM-kortilla
- Valtion kuvataidetoimikunnan kortilla
- Museoliiton kortilla
- Päiväkoti- ja koululaisryhmille ohjaajineen
- Lukiolaisryhmille ja 2.asteen oppilaitosten ryhmille
- Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) terapiaryhmille
- Keskuspuiston ammattiopistonryhmille saattajineen ja ohjaajineen, jos tulevat kuntoutusryhmänä

Henkilöstöetuudet
- Museokaupassa myytävät julkaisut ja tuotteet (-20% perushinnasta) kaupungin taidemuseon työntekijöille, eläkeläisille ja vapaaehtoisille työntekijöille
- HAMin työntekijät saavat lisäksi yhden ilmaiskappaleen museon itse tuottamista julkaisuista
- Alennus sisäänpääsystä Helsingin kaupungin työntekijöille
- Ilmainen sisäänpääsy HAM:in henkilökunnan perheenjäsenille

Kaupunginorkesterin omat alennusryhmät

Ilmainen sisäänpääsy myönnetään
- Liikunta-, näkö- jne. vammaisten avustajille ja saattajille
- Kulttuurikavereille asiakkaineen

Ilmainen sisäänpääsy kenraaliharjoituksiin myönnetään
- Koululais-, opiskelija- ja muille pedagogisille ryhmille sekä kotoutukseen ja kuntoutukseen liittyville erityisryhmille

Henkilöstöetuudet
- Helsingin kaupungin työntekijöille 3 euron alennus pääsylipusta
- Ilmainen sisäänpääsy Helsingin kaupunginorkesterin muusikoille
- Ilmainen sisäänpääsy Helsingin kaupunginorkesterista eläkkeelle jääneille muusikoille ja mikäli konserttia ei ole loppuunmyyty, niin lisäksi yksi ylimääräinen lippu

Kulttuurikeskukset -palvelun alennusryhmät

Kanneltalo, Malmitalo ja Stoa

Alennus sisäänpääsystä myönnetään
- Yli 10 hengen ryhmille
- Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liiton jäsenille
- Liikunta-, näkö- jne. vammaisten avustajille ja saattajille
- Kulttuurikavereille asiakkaineen

Alennus myönnetään tilavuokrista
- Ammattimaista tanssin harjoituskäyttöä varten
- TPO-oppilaitoksille ja lapsille suunnatuille esityksille (-50%). Näiden tilaisuuksien lipunmyynnistä peritään 40 euron maksu.

Ilmainen tilavuokra myönnetään
- koululuokille harjoitustöitä varten

Savoy

Alennus sisäänpääsystä myönnetään
- Musiikki- ja teatterialan ammattilaisille Savoy-teatterin omatuotannoista
- Opiskelijoille Savoy-teatterin omatuotannoista
- Yli 10 hengen ryhmille -10% Savoy-teatterin omista tuotannoista perushintaisesta pääsylipusta

Alennus tilavuokrista myönnetään
- Hiljaisen kysynnän kausina sekä viime hetken vuokrauksesta Savoy-teatteri voi harkinnan mukaan antaa alennusta vuokrahintoihin (20–50%)
- Toimialalle 30 % alennus vuokrahinnasta

Henkilöstöetuudet
- Helsingin kaupungin työntekijöille 3 euron alennus perushintaisesta pääsylipusta

Vuotalo

Alennus sisäänpääsystä myönnetään
- Yli 10 hengen ryhmille
- Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liiton jäsenille
- Liikunta-, näkö- jne. vammaisten avustajille ja saattajille
- Kulttuurikavereille asiakkaineen

Alennus Vuosalin vuokrasta myönnetään
- Lasten ja nuorten tuotannoille (50%). Näiden tilaisuuksien lipunmyynnistä peritään 40 euron maksu.

Alennus luokkatiloista ja harjoitushuoneista myönnetään
- TPO-oppilaitoksille

Kulttuurin edistäminen -palvelun alennusryhmät

Annantalo

Alennus myönnetään tilavuokrista
- Annantalon toimintaa täydentäville tapahtumille ja toimijoille. Alennus vaihtelee tilakohtaisesti.

Ilmainen opastus ja esittelyt myönnetään
- Kulttuuri- ja taidealojen opiskelijaryhmille

Henkilöstöetuudet
- Henkilökunta on oikeutettu mahdolliseen vapaa-ajan opetuksen vapaaoppilaspaikkaan (koskee lapsia ja nuoria) virallisen ilmoittautumisajan päätyttyä

Caisa

Alennus sisäänpääsystä myönnetään Caisan omista tuotannoista (ei vuokratuotannoista)
- Yli 10 hengen ryhmille
- Liikunta-, näkö- jne. rajoitteisten avustajille ja saattajille
- Kulttuurikavereille asiakkaineen
- Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liiton jäsenille
- Esitysten yhteydessä mainittu alempi lipunhinta on tarkoitettu eläkeläisille, alle 18-vuotiaille, opiskelijoille, työttömille sekä varus- ja siviilipalvelusmiehille.

Alennus myönnetään tilavuokrista
- Caisan kokoushuoneet ilmaiseksi kahden tunnin ajaksi Helsingissä rekisteröityneille taide- ja kulttuuriyhdistyksille sekä helsinkiläisille taiteen/kulttuurin työryhmille.
- Caisan toimintaa täydentäville tapahtumille ja toimijoille. Alennus vaihtelee tapauskohtaisesti.

Päätöksen perustelut

Kulttuurin ja vapaa-ajanlautakunta valtuutti 20.8.2019 § 131 palvelukokonaisuuden johtajat päättämään palvelukokonaisuuden palveluissa maksuttomuuteen tai alennuksiin oikeutetuista asiakasryhmistä sekä henkilöstön etuuksista.

This decision was published on 11.05.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Johanna Simpanen, johtava laskenta-asiantuntija, puhelin: 09 310 87754

johanna.simpanen@hel.fi

Decisionmaker

Mari Männistö
kulttuurijohtaja