Maksuperusteiden määrääminen, Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, hinnasto vuodelle 2020

HEL 2019-011652
§ 9

Kirjastopalvelujen alennusryhmät ja henkilöstöetuudet

Kirjastopalvelujen johtaja

Päätös

Kirjastopalvelujen johtaja päätti, että kaikkien alle 15-vuotiaiden henkilöiden kirjastokorttien uusiminen on ilmaista.

Päätöksen perustelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan lautakunta valtuutti 20.8.2019 § 131 palvelukokonaisuuden johtajat päättämään palvelukokonaisuuden palveluissa maksuttomuuteen tai alennuksiin oikeutetuista asiakasryhmistä sekä henkilöstön etuuksista.

This decision was published on 24.04.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Johanna Simpanen, johtava laskenta-asiantuntija, puhelin: 09 310 87754

johanna.simpanen@hel.fi

Decisionmaker

Katri Vänttinen
kirjastopalvelujen johtaja