Maksuperusteiden määrääminen, Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, hinnasto vuodelle 2020

HEL 2019-011652
§ 10

Vapaakorttien myöntäminen vuonna 2020

Liikuntajohtaja

Päätös

Liikuntajohtaja päätti jakaa Helsingin kaupungin liikuntapalvelujen
vapaakortin vuodelle 2020 yhteistyökumppaneille, kaupunginvaltuuston jäsenille, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle, kaupunginkanslian ja toimialojen henkilöille, jotka ovat edistäneet liikuntapalvelujen kehittämistä.

Vapaakortteja jaetaan vuosittain 300 kappaletta. Korttien painatuskustannukset ovat noin 300 euroa.

Päätöksen perustelut

Kiitoksena yhteisestä liikuntapalvelujen kehittämisestä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelut jakaa vapaakortteja vuodelle 2020. Vapaakortti oikeuttaa maksuttomaan sisäänpääsyyn liikuntapalvelujen niissä liikuntapaikoissa, joihin pääsee kertamaksulla. Vapaakortti ei koske liikuntakursseja.

Kulttuurin ja vapaa-ajanlautakunta valtuutti 20.8.2019 § 131 palvelukokonaisuuden johtajat päättämään palvelukokonaisuuden palveluissa maksuttomuuteen tai alennuksiin oikeutetuista asiakasryhmistä sekä henkilöstön etuuksista, jotka eivät ole tämän päätöksen nojalla yhteisiä koko toimialalla.

This decision was published on 04.02.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Tarja Pitkänen, johdon assistentti, puhelin: 09 310 89014

tarja.pitkanen@hel.fi

Decisionmaker

Tarja Loikkanen
liikuntajohtaja