Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

10. / 103 §

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä asiat tiedoksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginvaltuusto (Kvsto)

Kvsto 22.4.2020

Ei HKL:ää koskevia asioita.

Kaupunginhallitus (Khs)

Khs 4.5.2020 § 280, asia/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 18
===
liikenneliikelaitos 30.4.2020
===

Khs 11.5.2020

Ei HKL:ää koskevia asioita.

Khs 14.5.2020 § 297, asia/2

Aamukouluasia: Helsingin kaupungin korona-palautumisohjelma
HEL 2020-006380 T 00 01 00

Khs 18.5.2020 § 302, asia/4

Omaisuudenhallintayksikön johtajan viran perustaminen liikenneliikelaitokseen
HEL 2020-004756 T 01 01 00

Khs 18.5.2020 § 307, asia/9

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 20
===
liikenneliikelaitos 14.5.2020
===

Konsernijaosto (Koja)

Koja 4.5.2020

Ei HKL:ää koskevia asioita.

Koja 18.5.2020

Suomenlinnan Liikenne Oy:n varsinainen yhtiökokous vuonna 2020
HEL 2020-006053 T 00 01 05

Elinkeinojaosto (Elja)

Elja 23.3.2020

Ei HKL:ää koskevia asioita.

Elja 11.5.2020

Ei HKL:ää koskevia asioita.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Petri Lumijärvi