Tarkastuslautakunnalle vuonna 2018 informoitavat asiat

HEL 2018-000733
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 80 §

Stadion-säätiö ja Olympiastadionin perusparannus

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi Stadion-säätiön toimitusjohtajan selostuksen Stadion-säätiön toiminnasta ja Olympiastadionin perusparannuksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Tarkastuslautakunnan vuoden 2018 arviointisuunnitelmaan sisältyy informoitavana asiana Stadion-säätiö ja Olympiastadionin perusparannus. Kokoukseen on kutsuttu Stadion-säätiön toimitusjohtaja esittelemään aihetta. Aikaa asian käsittelyyn on varattu noin 30 minuuttia.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 27.11.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Minna Tiili, vs. arviointipäällikkö, puhelin: +310931036545

minna.tiili@hel.fi