Tarkastuslautakunnalle vuonna 2018 informoitavat asiat

HEL 2018-000733
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 3. / 80 §

Stadion-säätiö ja Olympiastadionin perusparannus

Revisionsnämnden

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi Stadion-säätiön toimitusjohtajan selostuksen Stadion-säätiön toiminnasta ja Olympiastadionin perusparannuksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Tarkastuslautakunnan vuoden 2018 arviointisuunnitelmaan sisältyy informoitavana asiana Stadion-säätiö ja Olympiastadionin perusparannus. Kokoukseen on kutsuttu Stadion-säätiön toimitusjohtaja esittelemään aihetta. Aikaa asian käsittelyyn on varattu noin 30 minuuttia.

Stäng

Detta beslut publicerades 27.11.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Mer information fås av

Minna Tiili, vs. arviointipäällikkö, puhelin: +310931036545

minna.tiili@hel.fi