V 25.4.2018, Äänestysaluejaon muuttaminen

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-003067
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 193 §

V 25.4.2018, Äänestysaluejaon muuttaminen

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää muuttaa kaupunginvaltuuston 27.4.2005 vahvistamaa sekä 9.4.2008, 7.4.2010, 24.4.2013 ja 30.3.2016 muuttamaa äänestysaluejakoa seuraavasti:

6B

Länsisataman kaupunginosan Jätkäsaaren osa-alueen pienalueet 1 ja 2.

6C

Länsisataman kaupunginosan Jätkäsaaren osa-alueen pienalueet 5 ja 6.

31E

Lauttasaaren kaupunginosan Vattuniemen osa-alueen pienalueen 1 korttelit 31111, 31114, 31132 ja 31134 sekä pienalueen 2 kortteli 31136 sekä pienalue 3 lukuun ottamatta korttelia 31130.

31F

Lauttasaaren kaupunginosan Vattuniemen osa-alueen pienalueen 3 kortteli 31130 sekä pienalue 4 sekä pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 31111, 31112, 31114, 31117, 31132 ja 31134 sekä pienalue 2 lukuun ottamatta korttelia 31136.

38A

Malmin kaupunginosan Pihlajiston osa-alueen pienalue 0 sekä Malmin kaupunginosan Pihlajamäen osa-alueen pienalueen 1 kortteli 38317 sekä Viikin kaupunginosan Viikinmäen osa-alueen pienalueen 0 korttelit 36057, 36062, 36063, 36065 ja 36066 sekä Viikin kaupunginosan Viikin tiedepuiston osa-alueen pienalueen 2 korttelit 36175-36177 ja 38323.

39B

Tapaninkylän kaupunginosan Tapaninvainion osa-alueen pienalueet 2, 4, 5 ja 6.

39C

Tapaninkylän kaupunginosan Tapanilan osa-alueen pienalueet 1 ja 3.

43D

Herttoniemen kaupunginosan Roihuvuoren osa-alueen pienalueen 1 korttelit 43205−43210, 43216, 43230, 43231, 43236 ja 43237 sekä pienalueen 2 korttelit 43201−43204, 43226 ja 43227 sekä pienalue 3 sekä Herttoniemen kaupunginosan Herttoniemen yritysalueen osa-alueen pienalue 2.

43E

Herttoniemen kaupunginosan Herttoniemen yritysalueen osa-alueen pienalue 1 sekä Herttoniemen kaupunginosan Roihuvuoren osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 43205−43210, 43216, 43230, 43231, 43236 ja 43237 sekä pienalue 2 lukuun ottamatta kortteleita 43201−43204, 43226 ja 43227.

43F

Herttoniemen kaupunginosan Herttoniemenrannan osa-alueen pienalueen 1 korttelit 43244–43269, 43276 ja 43282 sekä pienalue 2.

43G

Herttoniemen kaupunginosan Herttoniemenrannan osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 43244−43269, 43276 ja 43282.

45A

Vartiokylän kaupunginosan Vartioharjun osa-alueen pienalueet 1 ja 5 sekä Vartiokylän kaupunginosan Puotinharjun osa-alueen pienalue 4 lukuun ottamatta kortteleita 45078, 45082 ja 45083.

45C

Vartiokylän kaupunginosan Puotinharjun osa-alueen pienalue 3 sekä pienalueen 4 korttelit 45078, 45082 ja 45083 sekä Vartiokylän kaupunginosan Puotilan osa-alueen pienalue 0 lukuun ottamatta kortteleita 45212 ja 45218.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää uusien äänestysalueiden 6D ja 36D muodostamisesta. Kyseisten äänestysalueiden rajat määritellään seuraavasti:

6D

Länsisataman kaupunginosan Jätkäsaaren osa-alueen pienalueet 3, 4 ja 7.

36D

Viikin kaupunginosan Viikinmäen osa-alueen pienalue 0 lukuun ottamatta kortteleita 36057, 36062, 36063, 36065 ja 36066.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Vaalilain 8 §:n mukaan kunta muodostaa yhden äänestysalueen, jollei sitä ole tarpeen jakaa useampaan äänestysalueeseen. Äänestysalueista päättää kaupunginvaltuusto, ja äänestysalueiden äänestyspaikoista päättää kaupunginhallitus.

Päätös äänestysaluejaosta on tehtävä viimeistään huhtikuussa, jotta päätöksen mukainen äänestysaluejako on voimassa niissä vaaleissa, jotka toimitetaan saman vuoden lokakuun 15. päivänä tai sen jälkeen. Muutokset äänestysaluejaossa on ilmoitettava maistraatille viimeistään 30.4.2018.

Kaupunginvaltuusto on vahvistanut Helsingin äänestysaluejaon 27.4.2005 sekä muuttanut sitä 9.4.2008, 7.4.2010, 24.4.2013 ja 30.3.2016. Helsinki on jaettu 167 äänestysalueeseen. Äänestysalueeseen 90A kuuluvat henkilöt, joilla ei ole vakinaista osoitetta, ja äänestysalueeseen 90B henkilöt, joiden kotikunta on ulkomailla.

Äänestysalueet on pyritty muodostamaan siten, että niissä on enintään 4000 äänioikeutettua.

Jätkäsaareen ehdotetaan muodostettavaksi uusi äänestysalue 6D, jotta olemassa olevista äänestysalueista (6B ja 6C) ei tulisi liian suuria. Muutokset ilmenevät liitteestä 2. Viikinmäen alueelle esitetään muodostettavaksi uusi Viikinmäen äänestysalue 36D. Tarkoituksena on jakaa nykyinen Pihlajiston ja Viikinmäen äänestysalue 38A, jolloin nykyisellään liian suuresta äänestysalueesta muodostuu kaksi äänestysaluetta. Alueen muutokset ilmenevät tarkemmin liitteestä 3.

Uusien äänestysalueiden muodostamisen lisäksi tulisi äänestysalueiden rajoja tarkistaa Lauttasaaressa, Tapanilassa, Herttoniemenrannassa, Roihuvuoressa ja Vartiokylässä. Muutosesitykset ilmenevät liitteistä 4 - 8.

Lauttasaaressa äänestysaluemuutoksella tasataan äänestäjämääriä kahden äänestysalueen (31E ja 31F) välillä (liite 4). Tapanilassa (liite 5) äänestysalueiden 39B ja 39C rajojen tarkistuksella piennetään äänestysalueen 39C äänestäjämäärää. Roihuvuoren alueella tarkistetaan äänestysalueiden 43D ja 43E välistä rajaa niin, että äänestysalueen 43D alue kasvaa hieman (liite 6). Nämä muutokset ennakoivat alueella tapahtuvaa tulevaa rakentamista.

Herttoniemenrannassa äänestysalueilla 43G ja 43F tarkistetaan alueiden välistä rajaa siten, että äänestysalueiden äänestäjämäärät tasoittuvat (liite 7). Vartiokylän äänestysalueen 45A äänestäjämäärä on kasvanut suureksi. Tämän vuoksi esitetään, että äänestysalueen 45A rajaa muutetaan alueen eteläosassa siirtämällä äänestysalueen 45C rajaa hieman pohjoiseen päin (liite 8).

Äänestysalueiden muutokset ilmenevät tarkemmin esitysehdotuksesta ja liitteenä 9 olevasta Helsingin äänestysaluejakokartasta. Yksittäiset muutokset näkyvät kyseisen alueen liitekartasta (liitteet 2-8). Äänestysalueiden määrä kasvaa kahdella. Muilta osin vanha äänestysaluejako jää voimaan. Muutoksen jälkeen Helsingin äänestysalueiden määrä on 169.

Sulje

Keskusvaalilautakunta 22.03.2018 § 9

Esitys

Keskusvaalilautakunta esitti kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston 27.4.2005 vahvistaman sekä 9.4.2008, 7.4.2010, 24.4.2013 ja 30.3.2016 muuttaman äänestysaluejaon muuttamista siten, että jäljempänä mainittujen äänestysalueiden rajat tarkistetaan seuraavasti:

6B
Länsisataman kaupunginosan Jätkäsaaren osa-alueen pienalueet 1 ja 2.

6C
Länsisataman kaupunginosan Jätkäsaaren osa-alueen pienalueet 5 ja 6.

31E
Lauttasaaren kaupunginosan Vattuniemen osa-alueen pienalueen 1 korttelit 31111, 31114, 31132 ja 31134 sekä pienalueen 2 kortteli 31136 sekä pienalue 3 lukuun ottamatta korttelia 31130.

31F
Lauttasaaren kaupunginosan Vattuniemen osa-alueen pienalueen 3 kortteli 31130 sekä pienalue 4 sekä pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 31111, 31112, 31114, 31117, 31132 ja 31134 sekä pienalue 2 lukuun ottamatta korttelia 31136.

38A
Malmin kaupunginosan Pihlajiston osa-alueen pienalue 0 sekä Malmin kaupunginosan Pihlajamäen osa-alueen pienalueen 1 kortteli 38317 sekä Viikin kaupunginosan Viikinmäen osa-alueen pienalueen 0 korttelit 36057, 36062, 36063, 36065 ja 36066 sekä Viikin kaupunginosan Viikin tiedepuiston osa-alueen pienalueen 2 korttelit 36175-36177 ja 38323.

39B
Tapaninkylän kaupunginosan Tapaninvainion osa-alueen pienalueet 2, 4, 5 ja 6.

39C
Tapaninkylän kaupunginosan Tapanilan osa-alueen pienalueet 1 ja 3.

43D
Herttoniemen kaupunginosan Roihuvuoren osa-alueen pienalueen 1 korttelit 43205−43210, 43216, 43230, 43231, 43236 ja 43237 sekä pienalueen 2 korttelit 43201−43204, 43226 ja 43227 sekä pienalue 3 sekä Herttoniemen kaupunginosan Herttoniemen yritysalueen osa-alueen pienalue 2.

43E
Herttoniemen kaupunginosan Herttoniemen yritysalueen osa-alueen pienalue 1 sekä Herttoniemen kaupunginosan Roihuvuoren osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 43205−43210, 43216, 43230, 43231, 43236 ja 43237 sekä pienalue 2 lukuun ottamatta kortteleita 43201−43204, 43226 ja 43227.

43F
Herttoniemen kaupunginosan Herttoniemenrannan osa-alueen pienalueen 1 korttelit 43244–43269, 43276 ja 43282 sekä pienalue 2.

43G
Herttoniemen kaupunginosan Herttoniemenrannan osa-alueen pienalue 1 lukuun ottamatta kortteleita 43244–43269, 43276 ja 43282.

45A
Vartiokylän kaupunginosan Vartioharjun osa-alueen pienalueet 1 ja 5 sekä Vartiokylän kaupunginosan Puotinharjun osa-alueen pienalue 4 lukuun ottamatta kortteleita 45078, 45082 ja 45083.

45C
Vartiokylän kaupunginosan Puotinharjun osa-alueen pienalue 3 sekä pienalueen 4 korttelit 45078, 45082 ja 45083 sekä Vartiokylän kaupunginosan Puotilan osa-alueen pienalue 0 lukuun ottamatta kortteleita 45212 ja 45218.

Samalla keskusvaalilautakunta esitti kaupunginhallitukselle uusien äänestysalueiden 6D ja 36D muodostamista. Kyseisten äänestysalueiden rajat määritellään seuraavasti:

6D
Länsisataman kaupunginosan Jätkäsaaren osa-alueen pienalueet 3, 4 ja 7.

36D
Viikin kaupunginosan Viikinmäen osa-alueen pienalue 0 lukuun ottamatta kortteleita 36057, 36062, 36063, 36065 ja 36066.

Esittelijä
keskusvaalilautakunnan sihteeri
Veera Reuna
Lisätiedot

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna@hel.fi

Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 20.04.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Timo Linden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 09 310 64572

veera.reuna@hel.fi