Helsingin kaupungin pyöräpalveluiden kehittäminen 2018-2019

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-005503
Asialla on uudempia käsittelyjä
7. / 84 §

Helsingin kaupungin pyöräpalveluiden kehittäminen 2018-2019

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä saamansa informaation tiedoksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin kaupungin pyöräilynedistämisohjelmassa on HKL:n tehtäviksi määritelty kaupunkipyöräpalvelun toteuttaminen, polkupyörien liityntäpysäköinti ja pyöräkeskukset. HSL:n laatimassa Helsingin seudun liityntäpysäköintistrategiassa ja toimenpideohjelmassa on määritelty tavoiteltavia paikkamääriä liityntäpysäköintiin. Pyöräpysäköinnin toteutustavasta ja tavoitteista on tehty myös Helsingin kaupungin polkupyörien pysäköinnin kehittämisohjelma, jossa todetaan turvallisemman pyöräpysäköinnin tarve. Nämä suunnitelmat ovat lähtökohtina HKL:n liityntäpysäköinnin kehittämisessä.

PyöräilynedistämisohjelmaHelsingin seudun liityntäpysäköintistrategia ja toimenpideohjelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)Helsingin kaupungin polkupyörien pysäköinnin kehittämisohjelma 

HKL:ssä on laadittu pyöräilypalveluiden kehittämissuunnitelma, jonka mukaan liityntäpysäköintiä, pyöräkeskuksia ja kaupunkipyöräpalvelua kehitetään. Toimenpiteillä pyritään mm. sujuvoittamaan matkaketjuja, jotka yhdistävät pyöräilyä ja julkisia liikennevälineitä, parantamaan joukkoliikenteen saavutettavuutta ja lisäämään pyöräilyn kulkutapaosuutta.

Asiasta tarkempi selvitys kokouksessa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 01.06.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätietojen antaja

Samuli Mäkinen, projekti-insinööri, puhelin: 09 310 35753

samuli.makinen@hel.fi