Kokousajat, liikenneliikelaitoksen johtokunta vuonna 2020

HEL 2019-010814
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 73 §

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan kokousajat vuonna 2020

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti pitää varsinaiset kokouksensa syyskaudella 2020 klo 8:15 alkaen seuraavasti:

 • 21.8.
 • 30.9.
 • 29.10.
 • 19.11.
 • 3.12.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Johtokunta päättää varsinaisista kokouksistaan kutakin kalenterivuotta varten erikseen ja kokoontuu ylimääräisiin kokouksiinsa puheenjohtajan kutsusta.

Varsinaisten kokousten lisäksi johtokunta pitää iltakoulukokouksia, jotka alustavan suunnitelman mukaan pidettäisiin syyskaudella 2020
klo 16:00 alkaen seuraavasti:

 • 17.9.
 • 15.10.
 • 12.11.
 • 17.12.
Sulje

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 21.11.2019 § 185

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti pitää varsinaiset kokouksensa kevätkaudella 2020 klo 8:15 alkaen seuraavasti:

 • 23.1.
 • 6.2.
 • 5.3.
 • 2.4.
 • 30.4.
 • 4.6.

28.10.2019 Pöydälle

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Rain Mutka, hallintopäällikkö, puhelin: 310 35108

rain.mutka@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 08.05.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Jukka Hämäläinen, hallintopäällikkö, puhelin: 09 310 20911

jukka.hamalainen@hel.fi