Kokousajat, liikenneliikelaitoksen johtokunta vuonna 2020

HEL 2019-010814
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 175 §

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan kokousajat vuonna 2020

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Pöydällepanoehdotus: Laura Rissanen

Kannattaja: Kristiina Anunti

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päättää pitää varsinaiset kokouksensa kevätkaudella 20208:15 alkaen seuraavasti:

 • 23.1.
 • 6.2.
 • 5.3.
 • 2.4.
 • 30.4.
 • 4.6.
Sulje

Johtokunta päättää varsinaisista kokouksistaan kutakin kalenterivuotta varten erikseen ja kokoontuu ylimääräisiin kokouksiinsa puheenjohtajan kutsusta.

Varsinaisten kokousten lisäksi johtokunta pitää iltakoulukokouksia, jotka alustavan suunnitelman mukaan pidettäisiin kevätkaudella 2020 klo 16:00 alkaen seuraavasti:

 • 13.2.
 • 19.3.
 • 16.4.
 • 14.5.
 • 16.6.
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 08.11.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Rain Mutka, hallintopäällikkö, puhelin: 09 310 35108

rain.mutka@hel.fi