Käytätkö Päätökset-palvelua säännöllisesti? Etsimme nyt osallistujia noin tunnin kestäviin käyttäjätesteihin. Osallistumalla autat meitä kehittämään palvelua paremmaksi. 

Maksuperusteiden määrääminen, Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, hinnasto vuodelle 2020

HEL 2019-011652
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 9

Kirjastopalvelujen alennusryhmät ja henkilöstöetuudet

Kirjastopalvelujen johtaja

Päätös

Kirjastopalvelujen johtaja päätti, että kaikkien alle 15-vuotiaiden henkilöiden kirjastokorttien uusiminen on ilmaista.

Päätöksen perustelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan lautakunta valtuutti 20.8.2019 § 131 palvelukokonaisuuden johtajat päättämään palvelukokonaisuuden palveluissa maksuttomuuteen tai alennuksiin oikeutetuista asiakasryhmistä sekä henkilöstön etuuksista.

Päätös tullut nähtäväksi 24.04.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Johanna Simpanen, johtava laskenta-asiantuntija, puhelin: 09 310 87754

johanna.simpanen@hel.fi

Päättäjä

Katri Vänttinen
kirjastopalvelujen johtaja