Maksuperusteiden määrääminen, Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, hinnasto vuodelle 2020

HEL 2019-011652
Ärendet har nyare handläggningar
§ 9

Kirjastopalvelujen alennusryhmät ja henkilöstöetuudet

Chef för bibliotekstjänsterna

Päätös

Kirjastopalvelujen johtaja päätti, että kaikkien alle 15-vuotiaiden henkilöiden kirjastokorttien uusiminen on ilmaista.

Päätöksen perustelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan lautakunta valtuutti 20.8.2019 § 131 palvelukokonaisuuden johtajat päättämään palvelukokonaisuuden palveluissa maksuttomuuteen tai alennuksiin oikeutetuista asiakasryhmistä sekä henkilöstön etuuksista.

Detta beslut publicerades 24.04.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Johanna Simpanen, johtava laskenta-asiantuntija, puhelin: 09 310 87754

johanna.simpanen@hel.fi

Beslutsfattare

Katri Vänttinen
kirjastopalvelujen johtaja