Hankinta, maito ja maitovalmisteet sekä kasvipohjaiset tuotteet, kaupunginkanslia

HEL 2019-011720
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 15

Hankinta, maito ja maitovalmisteet sekä kasvipohjaiset tuotteet, optiokauden käyttöönotto

Hankintajohtaja

Päätös

Hankintajohtaja päätti, että maito ja maitovalmisteet sekä kasvipohjaiset tuotteet yhteishankinnan optiokausi otetaan käyttöön ja sopimus tehdään yhden (1) vuoden ajaksi alla olevien sopimustoimittajien kanssa:

Osa-alue 1 (Hoito ja Pakkala: Nestemäiset maitotuotteet)
1. Arla Oy (2079540-2)
2. Valio Oy (0116297-6)

Osa-alue 2 (Hoito ja Pakkala: Juustot, välipalat ja kasvipohjaiset tuotteet)
1. Valio Oy
2. Arla Oy

Osa-alue 3 (Koulut, päiväkodit ja SOTE-kohteet)
Valio Oy


Optiokauden arvioitu arvonlisäveroton arvo on 3 500 000 euroa.

Päätöksen perustelut

Hankintajohtaja on tehnyt päätöksen §137/2020 17.4.2020 maito ja maitovalmisteet sekä kasvipohjaiset tuotteet yhteishankinnasta. Tämä päätös on sisältänyt mahdollisuuden optioon.

Päätös tullut nähtäväksi 08.03.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Elisa Selki-Rocchi, puhelin:

elisa.selki-rocchi@hel.fi

Päättäjä

Jorma Lamminmäki
hankintajohtaja