Hankinta, maito ja maitovalmisteet sekä kasvipohjaiset tuotteet, kaupunginkanslia

HEL 2019-011720
Ärendet har nyare handläggningar
§ 15

Hankinta, maito ja maitovalmisteet sekä kasvipohjaiset tuotteet, optiokauden käyttöönotto

Upphandlingsdirektör

Päätös

Hankintajohtaja päätti, että maito ja maitovalmisteet sekä kasvipohjaiset tuotteet yhteishankinnan optiokausi otetaan käyttöön ja sopimus tehdään yhden (1) vuoden ajaksi alla olevien sopimustoimittajien kanssa:

Osa-alue 1 (Hoito ja Pakkala: Nestemäiset maitotuotteet)
1. Arla Oy (2079540-2)
2. Valio Oy (0116297-6)

Osa-alue 2 (Hoito ja Pakkala: Juustot, välipalat ja kasvipohjaiset tuotteet)
1. Valio Oy
2. Arla Oy

Osa-alue 3 (Koulut, päiväkodit ja SOTE-kohteet)
Valio Oy


Optiokauden arvioitu arvonlisäveroton arvo on 3 500 000 euroa.

Päätöksen perustelut

Hankintajohtaja on tehnyt päätöksen §137/2020 17.4.2020 maito ja maitovalmisteet sekä kasvipohjaiset tuotteet yhteishankinnasta. Tämä päätös on sisältänyt mahdollisuuden optioon.

Detta beslut publicerades 08.03.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Elisa Selki-Rocchi, puhelin:

elisa.selki-rocchi@hel.fi

Beslutsfattare

Jorma Lamminmäki
hankintajohtaja