Hankinta, raitiotieradan kielisovitukset, liikenneliikelaitos

HEL 2019-012618
Asialla on uudempia käsittelyjä
11. / 219 §

Hankinta, raitiotieradan kielisovitukset, liikenneliikelaitos

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Esittelijä peruutti ehdotuksensa ennen keskustelun alkamista, ja asia poistettiin esityslistalta.

Päätös tullut nähtäväksi 20.12.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Petri Lumijärvi

Lisätietojen antaja

Jari Lukkarinen, tekninen asiantuntija, puhelin: 09 310 70446

jari.lukkarinen@hel.fi

Jani Nummila , logistiikkasuunnittelija, puhelin: 09 310 34847

jani.nummila@hel.fi