Tulosbudjetti vuonna 2020 ja talousarvion toteutumisennusteet, tarkastuslautakunta ja tarkastusvirasto

HEL 2019-012703
Asialla on uudempia käsittelyjä
7. / 83 §

Tarkastuslautakunnan ja -viraston talousarvion toteutumisennuste 3-2020

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan ja -viraston vuoden 2020 talousarvion kolmannen toteutumisennusteen.

Lisäksi lautakunta päätti todeta, ettei ennuste anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Tarkastuslautakunnan ja -viraston käyttötalouden ennustetaan alittavan talousarvio noin 135 000 eurolla. Toiminnan tavoitteiden toteutumista on varmistettu siirtymällä laajamittaisesti etätyöskentelyyn ja sähköisten sovellusten käyttöön koronavirusepidemian aikana. Käyttötalouden ja tavoitteiden tarkemmat ennustetiedot ovat liitteessä 1.

Vuoden toisen talousarvioennusteen mukaan tarkastustoimen toimintamenot toteutuvat lähes 7 % talousarviota alempina.

Ennusteiden laadinnassa noudatetaan kaupunginhallituksen antamia vuoden 2020 talousarvion noudattamisohjeita. Talousarvion toteutumisennuste laaditaan kolme kertaa vuoden 2020 aikana. Ennuste on laadittu määräaikaan 21.10. mennessä. Toteutumisennuste on saatettava lautakunnan tietoon. Lautakunnan on lähetettävä asiasta kaupunginkanslian taloussuunnitteluosastolle pöytäkirjanote, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin se on päättänyt ennusteen johdosta ryhtyä.

Sulje

Tarkastuslautakunta 25.08.2020 § 55

12.05.2020 Ehdotuksen mukaan

10.12.2019 Ehdotuksen mukaan

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 18.11.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Vilma Lamminpää, controller, puhelin: +358931036581

vilma.lamminpaa@hel.fi