Tulosbudjetti vuonna 2020 ja talousarvion toteutumisennusteet, tarkastuslautakunta ja tarkastusvirasto

HEL 2019-012703
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 7. / 83 §

Tarkastuslautakunnan ja -viraston talousarvion toteutumisennuste 3-2020

Revisionsnämnden

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan ja -viraston vuoden 2020 talousarvion kolmannen toteutumisennusteen.

Lisäksi lautakunta päätti todeta, ettei ennuste anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Tarkastuslautakunnan ja -viraston käyttötalouden ennustetaan alittavan talousarvio noin 135 000 eurolla. Toiminnan tavoitteiden toteutumista on varmistettu siirtymällä laajamittaisesti etätyöskentelyyn ja sähköisten sovellusten käyttöön koronavirusepidemian aikana. Käyttötalouden ja tavoitteiden tarkemmat ennustetiedot ovat liitteessä 1.

Vuoden toisen talousarvioennusteen mukaan tarkastustoimen toimintamenot toteutuvat lähes 7 % talousarviota alempina.

Ennusteiden laadinnassa noudatetaan kaupunginhallituksen antamia vuoden 2020 talousarvion noudattamisohjeita. Talousarvion toteutumisennuste laaditaan kolme kertaa vuoden 2020 aikana. Ennuste on laadittu määräaikaan 21.10. mennessä. Toteutumisennuste on saatettava lautakunnan tietoon. Lautakunnan on lähetettävä asiasta kaupunginkanslian taloussuunnitteluosastolle pöytäkirjanote, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin se on päättänyt ennusteen johdosta ryhtyä.

Stäng

Tarkastuslautakunta 25.08.2020 § 55

12.05.2020 Ehdotuksen mukaan

10.12.2019 Ehdotuksen mukaan

Stäng

Detta beslut publicerades 18.11.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Mer information fås av

Vilma Lamminpää, controller, puhelin: +358931036581

vilma.lamminpaa@hel.fi