Käytätkö Päätökset-palvelua säännöllisesti? Etsimme nyt osallistujia noin tunnin kestäviin käyttäjätesteihin. Osallistumalla autat meitä kehittämään palvelua paremmaksi. 

Tulosbudjetti vuonna 2020, kaupunginkanslian hallinto-osasto

HEL 2020-001015
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 4

Kaupunginkanslian hallinto-osaston vuoden 2020 yksikkökohtaisten tulosbudjettien vahvistaminen

Hallintojohtaja

Päätös

Hallintojohtaja päätti viitaten kansliapäällikön päätökseen 20.12.2019, § 273, vahvistaa hallinto-osaston yksikkökohtaiset tulosbudjetit vuodelle 2020 liitteen mukaisesti

Päätös tullut nähtäväksi 19.02.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Merja Viiki, taloussuunnittelija, puhelin: 09 310 36314

merja.viiki@hel.fi

Päättäjä

Juha Summanen
hallintojohtaja