Kokousajat, Kaupunkiympäristölautakunta 2020

HEL 2020-002865
Asialla on uudempia käsittelyjä
23. / 733 §

Kaupunkiympäristölautakunnan 12.1.2021 kokouksen peruuttaminen

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Esittelijä poisti asian esityslistalta.

Päätös tullut nähtäväksi 16.12.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätietojen antaja

Katja Sulkko, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 37431

katja.sulkko@hel.fi