Valtuustoaloite, Tekonurmikenttien varaus myös muille kuin urheiluseuroille

HEL 2020-008037
Asialla on uudempia käsittelyjä
18. / 367 §

Valtuutettu Johanna Nuortevan aloite tekonurmikenttien varaamisesta myös muille kuin urheiluseuroille

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuutettu Johanna Nuorteva ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että tekonurmikenttien varaaminen mahdollistettaisiin urheiluseurojen lisäksi esim. nuorisotaloille, asukasyhdistyksille ja koulujen kerhotoiminnalle, jolloin ne voisivat varata vuoroja alueen asukkaiden vapaaseen käyttöön. Aloitteessa ehdotetaan myös, että osa kentästä voitaisiin jättää varauksen ulkopuolelle, jotta asukkaat pääsisivät käyttämään sitä ilman varausta.

Kaupunginhallitus toteaa, että urheiluseuroihin kuulumattomille helsinkiläisille on varattu mahdollisuus hyödyntää tekonurmikenttiä. Yhteensä viideltätoista kaupungin hallinnoimalta tekonurmikentältä on varattu vapaaseen käyttöön tarkoitettuja yleisövuoroja arkisin klo 16–18 ja viikonloppuisin klo 10–12. Avoimien yleisövuorojen aikana tekonurmikentät ovat olleet pääosin varsin matalalla käytöllä Töölön Pallokenttää lukuun ottamatta. Elokuussa 2020 auennut Arabianrannan tekonurmikenttä on koko syksyn 2020 yleisessä käytössä eikä sille jaeta lainkaan vuoroja urheiluseuroille ennen vuotta 2021. Avoimien yleisövuorojen määrää on tarkoitus lisätä sitä mukaa, kun uusia tekonurmikenttiä valmistuu.

Kaupunki hallinnoi tällä hetkellä 30 tekonurmikenttää. Ne ovat erittäin suosittuja ja tehokkaassa käytössä usean eri urheilulajin toimesta. Jalkapallon lisäksi tekonurmikenttiä käyttävät muun muassa pesäpallo, rugby, amerikkalainen jalkapallo, baseball ja lacrosse. Kaupungin edulliset vuorot ovat merkittävin tukimuoto liikuntaseuroille.

Yksittäisten osien varaaminen tekonurmikentistä erikseen nuorisotalojen, asukasyhdistysten tai muiden vastaavien tahojen käyttöön ei välttämättä ajaisi sille asetettuja tavoitteita. Tekonurmivuoroja ei riitä jaettavaksi kaikille hakijoille, sillä vuoroja on paljon vähemmän kuin halukkaita käyttäjiä. Vuosittain useat pienet urheiluseurat, kaupungin toimijat, työyhteisöt ja kaveriporukat jäävät ilman peli- tai harjoitusaikaa tekonurmikentillä. Myös kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on lausunnossaan kantanut huolta siitä, ettei tekonurmikenttiä ole tällä hetkellä riittävästi avoimille yleisövuoroille eikä myöskään seuravuoroille.

Tekonurmikenttien merkittävin käyttäjäryhmä ovat jalkapalloilijat. Tämä on perusteltua, sillä helsinkiläisten lasten ja nuorten keskuudessa jalkapallo on selvästi suosituin seuraharrastus. Kaupungin avustamissa jalkapalloseuroissa liikkuu noin 16 200 lasta ja nuorta sekä noin 4 300 aikuista. Jalkapalloseurat hyödyntävät kaupungilta saamiaan harjoitusvuoroja tehokkaasti jakamalla kentän usean eri joukkueen kesken. Seurojen jäsenet koostuvat useimmiten lähiseutujen asukkaista, joten tekonurmikentät ovat seuratoiminnankin kautta pääosin alueen asukkaiden käytössä.

Avoimien yleisövuorojen lisäksi tekonurmikenttiä voi käyttää vapaasti aina silloin, kun niillä ei ole etukäteen varattua vuoroa. Ulkotekonurmikenttien lisäksi Myllypuron Pallomyllyssä ja Talin jalkapallohallissa järjestetään kaikille avoimia ns. kolikkovuoroja, joille osallistuminen on edullista. Vastaavanlaista liikuntatilaa löytyy myös kaupungin 30 hiekkakentältä, joista merkittävä osa on hyvin pienellä käytöllä ja vapaiden vuorojen löytäminen onnistuu vaivattomasti. Kaupungin kaikkien liikuntapaikkojen vapaita vuoroja voi hakea kaupungin nettisivuilla olevasta Liikuntatilakalenterista.

Asiasta on saatu kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto. Vastaus on lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Sulje

Kaupunginvaltuusto 25.11.2020 § 344

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Kaupunginhallitus 16.11.2020 § 792

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

09.11.2020 Pöydälle

02.11.2020 Pöydälle

22.09.2020 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 06.10.2020 § 166

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että yksittäisten osien, kuten 1/4, kategorinen varaaminen tekonurmiekonurmikentistä erikseen nuorisotalojen, asukasyhdistysten tai muiden vastaavien tahojen käyttöön ei välttämättä ajaisi sille asetettuja tavoitteita.

Helsingin kaupunki hallinnoi yhteensä 30 tekonurmikenttää. Kentät ovat tällä hetkellä erittäin suosittuja ja tehokkaassa käytössä usean eri urheilulajin toimesta. Tekonurmikenttiä hyödyntävät muun muassa jalkapallo, pesäpallo, rugby, amerikkalainen jalkapallo, baseball ja lacrosse.

Tekonurmikenttien merkittävin käyttäjäryhmä ovat jalkapalloilijat. Tämä on perusteltua, sillä helsinkiläisten lasten ja nuorten keskuudessa jalkapallo on selvästi suosituin seuraharrastus. Poikien keskuudessa jalkapallo on suosituin ja tyttöjen keskuudessa toiseksi suosituin urheilulaji. Avustettavissa helsinkiläisissä jalkapalloseuroissa liikkuu noin 16 200 lasta ja nuorta sekä noin 4 300 aikuista.

Jalkapalloilijoille myönnetään pääosin seurojen kautta tekonurmikenttävuoroja arkipäiville ja viikonlopuille. Näistä kiintiövuoroista noin 50 % käytetään Palloliiton otteluaikoihin. Jalkapallon jäljelle jäävästä kiintiöstä (noin 50 %) jaetaan vuoroja Helsingin 34:lle suurimmalle seuralle. Merkittävin osa näistä vuoroista myönnetään lasten ja nuorten (alle 20-vuotiaat) toimintaan.

Jalkapalloseurat hyödyntävät kaupungilta saamiaan harjoitusvuoroja lähtökohtaisesti tehokkaasti jakamalla kentän usean eri joukkueen kesken. Kenttiä hyödyntävien seurojen jäsenet koostuvat useimmiten lähiseutujen asukkaista ja nuorista. Näin ollen tekonurmikentät ovat pääosin alueen omien lähiasukkaidensa käytössä.

Vakiovuorojen lisäksi tekonurmikentillä järjestetään epäsäännöllisesti esimerkiksi turnauksia.

Tekonurmikenttävuoroja ei riitä jaettavaksi kaikille hakijoille, sillä vuoroja on paljon vähemmän kuin halukkaita käyttäjiä. Vuosittain useat pienet urheiluseurat, kaupungin toimijat, työyhteisöt ja kaveriporukat jäävät jakoprosessissa ilman peli- tai harjoitusaikaa tekonurmikentillä.

Seuroihin kuulumattomille kuntalaisille on varattu erillinen mahdollisuus hyödyntää tekonurmikenttiä. Yhteensä 15:sta kaupungin hallinnoimalta tekonurmikentältä on varattu kaikille tarkoitettuja, matalankynnyksen ja vapaaseen käyttöön tarkoitettuja yleisövuoroja arkisin klo 16–18 ja viikonloppuisin klo 10–12. Yleisövuorojen määrää on tarkoitus lisätä tulevaisuudessa sitä mukaan, kun uusia tekonurmikenttiä valmistuu. Näin toimittiin esimerkiksi elokuussa 2020 auenneen Arabianrannan tekonurmikentän kohdalla, joka on koko syksyn 2020 yleisessä käytössä. Seuroille ei jaeta laisinkaan vuoroja kyseiselle kentälle ennen vuotta 2021. Muiden kuin liikuntaseuroihin kuulumattomien vuorojen määrää pyritään kasvattamaan sitä mukaa, kun uusia kenttiä saadaan käyttöön.

Yleisövuorojen aikana kentät ovat olleet pääosin varsin matalalla käytöllä Töölön Pallokenttää lukuun ottamatta.

Yleisövuorojen lisäksi tekonurmikenttiä voi käyttää vapaasti aina silloin, kun niillä ei ole etukäteen varattua vuoroja. Tiedottamista näistä vapaista vuoroista on mahdollista kehittää.

Ulkotekonurmikenttien lisäksi Myllypuron Pallomyllyssä ja Talin jalkapallohallissa järjestetään kaikille avoimia niin sanottuja kolikkovuoroja, joille osallistuminen on yksilölle edullista. Tekonurmikenttien ohella vastaavanlaista liikuntatilaa löytyy kaupungin 30 hiekkakentältä. Näistä kentistä merkittävä on hyvin pienellä käytöllä ja niiltä vapaiden vuorojen löytäminen onnistuu vaivattomasti.

Helsingin kaupungin kaikkien liikuntapaikkojen vapaiden vuorojen tarkastaminen onnistuu osoitteesta hel.fi/liikuntatilojen varaaminen. Sivustolta löytyy Liikuntakalenteri. Lisäksi valitsemalla "Muu toiminta" näkee kaikkien liikuntamuotojen vuorot kentällä.

Linkki kalenteriin:

Kesän 2021 eri toimintojen (liikuntapalvelun ja nuorisopalvelun vuorot, yleisövuorot sekä eri lajeille osoitettavat seuravuorot) tarve käydään läpi syksyn 2020 aikana. Vuorojen jakamisessa otetaan huomioon kaupungin oma toiminta (esimerkiksi liikuntapalvelu ja nuorisopalvelu) ja yleisövuoroaika-tarve sekä se, että liikuntapalvelun edulliset vuorot ovat merkittävin tukimuoto liikuntaseuroille.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kantaa huolta siitä, että tekonurmikenttiä ei ole tällä hetkellä riittävästi avoimille yleisvuoroille, eikä myöskään seuravuoroille.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli yksikön päällikkö Taina Korell. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Otto Meren poistuttua kokouksesta ennen tämän asian päätöksentekoa, valitsi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta tämän asian ja loppujen kokousasioiden ajaksi hänen tilalleen pöytäkirjantarkastajaksi Sami Muttilaisen.

Vastaehdotus 1:
Johanna Nuorteva: Muutetaan kappaleessa yhdeksän seuraava virke: "Yleisövuorojen määrää on tarkoitus lisätä tulevaisuudessa sitä mukaan, kun uusia tekonurmikenttiä valmistuu." muotoon "Yleisövuorojen määrää on tarkoitus tulevaisuudessa lisätä."

Kannattaja: Johanna Sydänmaa

Vastaehdotus 2:
Johanna Nuorteva: Lisäys Arabianrannan tekonurmesta kertovan esimerkin perään kappaleessa yhdeksän: Arabianrannan tekonurmi rakennettiin OmaStadi -rahoituksella ja alueen asukkaiden aloitteesta. Tämän kentän osalta arvioidaan varauskriteereitä erikseen.

Kannattaja: Johanna Sydänmaa

Vastaehdotus 3:
Johanna Nuorteva: Poisto kappaleen 12 lopusta: Kenttiä hyödyntävien seurojen jäsenet koostuvat useimmiten lähiseutujen asukkaista ja nuorista. Näin ollen tekonurmikentät ovat pääosin alueen omien lähiasukkaidensa käytössä

Kannattaja: Johanna Sydänmaa

Vastaehdotus 4:
Sami Muttilainen: Lisätään lausunnon loppuun.

Lautakunta kantaa huolta siitä, että tekonurmikenttiä ei ole tällä hetkellä riittävästi avoimille yleisvuoroille, eikä myöskään seuravuoroille.

Kannattaja: Johanna Nuorteva

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Johanna Nuortevan vastaehdotuksen 1 mukaan muutettuna

Jaa-äänet: 8
Silja Borgarsdóttir Sandelin, Veli-Pekka Dufva, Mika Ebeling, Heimo Laaksonen, Terhi Peltokorpi, Nasima Razmyar, Niilo Toivonen, Laura Varjokari

Ei-äänet: 4
Sami Muttilainen, Johanna Nuorteva, Pauliina Saares, Johanna Sydänmaa

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Otto Meri

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hylkäsi tässä äänestyksessä Johanna Nuortevan vastaehdotuksen 1 äänin 8–4 (1 poissa).

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Johanna Nuortevan vastaehdotuksen 2 mukaan muutettuna

Jaa-äänet: 8
Silja Borgarsdóttir Sandelin, Veli-Pekka Dufva, Mika Ebeling, Heimo Laaksonen, Terhi Peltokorpi, Nasima Razmyar, Niilo Toivonen, Laura Varjokari

Ei-äänet: 4
Sami Muttilainen, Johanna Nuorteva, Pauliina Saares, Johanna Sydänmaa

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Otto Meri

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hylkäsi tässä äänestyksessä Johanna Nuortevan vastaehdotuksen 2 äänin 8–4 (1 poissa).

3 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Johanna Nuortevan vastaehdotuksen 3 mukaan muutettuna

Jaa-äänet: 8
Silja Borgarsdóttir Sandelin, Veli-Pekka Dufva, Mika Ebeling, Heimo Laaksonen, Terhi Peltokorpi, Nasima Razmyar, Niilo Toivonen, Laura Varjokari

Ei-äänet: 4
Sami Muttilainen, Johanna Nuorteva, Pauliina Saares, Johanna Sydänmaa

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Otto Meri

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hylkäsi tässä äänestyksessä Johanna Nuortevan vastaehdotuksen 3 äänin 8–4 (1 poissa).

4 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Sami Muttilaisen vastaehdotuksen 4 mukaan muutettuna

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 12
Silja Borgarsdóttir Sandelin, Veli-Pekka Dufva, Mika Ebeling, Heimo Laaksonen, Sami Muttilainen, Johanna Nuorteva, Terhi Peltokorpi, Nasima Razmyar, Pauliina Saares, Johanna Sydänmaa, Niilo Toivonen, Laura Varjokari

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Otto Meri

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Sami Muttilaisen vastaehdotuksen 4 mukaan muutetun ehdotuksen äänin 0–12 (1 poissa).

22.09.2020 Pöydälle

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen
Lisätiedot

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 23.12.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätietojen antaja

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi