Myynti, rakennukset ja tontit, Nordsjön kartanon päärakennus ja kivikellari ym.

HEL 2020-011700
Asialla on uudempia käsittelyjä
8. / 648 §

Myytäväksi esitettävät rakennukset ja tontit

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli yksikön päällikkö Osmo Rasimus. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Pöydällepanoehdotus:
Eveliina Heinäluoma: Pyydän asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle.

Kaupunkiympäristölautakunta päättää hyväksyä Rakennukset ja yleiset alueet tilapalveluiden esityksen alla luetelluista myytävistä rakennuksista. Liitemateriaalissa on esitetty tontin myynti tai vuokraus sekä myynnin toteutustapa.

Myynneissä kaupungille jätetään tarjousten hylkäämisoikeus.

Myyntipäätös koskee seuraavia rakennuksia:

- Nordsjön kartanon päärakennus ja kivikellari/ Itäreimarinkuja 14
- Ravintola Kaisaniemi
- Tervasaaren Aitta
- Pallomäentie 3, asuinrakennus ja talousrakennus, tontti myydään tai vuokrataan
- Wäino Aaltosen tie 7, pientalo ja tontti
- Henrikintie 9, asuntolarakennus sekä tontti

Sulje

Päätös perustuu kaupunginhallituksen 22.6.2020 (§ 400) hyväksymän Helsingin kaupungin toimitilastrategian linjaukseen nro 6 : ”Kaupungilla ei ole tiloja, joita se ei tarvitse itse omassa käytössään tai joiden omistamiseen ei liity muita strategisia syitä tai pitkän tähtäimen palvelutilatarpeita.”

Kohteet on käsitelty keväällä 2020 rakennusten arvottamistyöryhmässä ja myyntipäätös on ollut yksimielinen.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 13.11.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätietojen antaja

Osmo Rasimus, vs. tilapalvelupäällikkö, puhelin: 09 310 39794

osmo.rasimus@hel.fi