Talousarvioaloite, 70- plus senioreille kertalippu puoleen hintaan

HEL 2021-002868
Asialla on uudempia käsittelyjä
22. / 452 §

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran ym. talousarvioaloitteesta, joka koskee kertalipun myymistä puoleen hintaan 70- plus senioreille

Kaupunkiympäristölautakunta

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

Pöydällepanoehdotus:
Anni Sinnemäki: Pyydän asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle.

Kaupunkiympäristölautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) vastaa joukkoliikenteen järjestämisestä Helsingissä ja kahdeksassa muussa HSL-alueen kunnassa. Tehtäväänsä liittyen HSL hyväksyy toimialueellaan noudatettavan joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän. Päätökset lippulajeista, alennusryhmistä ja lippujen hinnoista kuuluvat HSL:n toimivaltaan.

Nykyisin aikuisten AB-vyöhykkeen 30 päivän kausilippu maksaa 62,70 euroa ja kertalippu 2,80 euroa. Kausilippu tulee edullisemmaksi käyttää, jos kuukaudessa tekee joukkoliikenteessä yli 22 matkaa. 70 vuotta täyttäneet saavat kausilipuista 45 %:n alennuksen, joten 30 päivän lippu maksaa 34,50 euroa. Vastaavalla alennuksella kertalipun hinnaksi muodostuisi 1,54 euroa.

Kaupunkiympäristölautakunta käsitteli myös alennuslippuja kokouksessaan 17.8.2021, jossa lautakunta antoi lausunnon HSL:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2022-2024. Lausunnossaan lautakunta totesi, että alennusryhmille myönnettyjen alennusten ulottamista kertalippuihin tulee selvittää. Kaupunginhallitus antaa HSL:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2022-2024 syyskuun alussa lopullisen Helsingin kaupungin lausunnon.

Sulje

Talousarvioaloite

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaara ja 2 muuta kaupunginvaltuutettua ovat tehneet 3.3.2021 seuraavan talousarvioaloitteen:

”70- plus senioreille kertalippu puoleen hintaan.

Ikäihmiset liikkuisivat mielellään kodin ulkopuolella, mutta kaikilla ei ole varaa ostaa kausilippua, jos HSL:n matkoja on vain muutama kuukaudessa. Siksi olisi tärkeää, että HSL möisi senioreille myös kertalippuja puoleen hintaan.”

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa antamaan lausunnon kaupunginhallitukselle 22.9.2021 mennessä.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 20.09.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätietojen antaja

Markku Granholm, liikenneinsinööri: 09 310 37121

markku.granholm@hel.fi