Talousarvioaloite, Helsingissä tyhjillään olevien toimistotilojen nykyistä parempi hyödyntäminen

HEL 2021-002895
Asialla on uudempia käsittelyjä
10. / 440 §

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mia Nygård-Peltolan talousarvioaloitteesta Helsingissä tyhjillään olevien toimistotilojen nykyistä parempi hyödyntäminen

Kaupunkiympäristölautakunta

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

Pöydällepanoehdotus:
Anni Sinnemäki: Pyydän asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle.

Kaupunkiympäristölautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Helsingin ydinkeskustasta Helsingin kaupungin omistamien kiinteistöjen osalta toimistokäytössä olleista tiloista tai rakennuksista on viimeisen kymmenen vuoden aikana pääosin luovuttu.

Keskustakortteleiden elävöittämisen yhteydessä on toimistotiloja muutettu uusiin käyttötarkoituksiin Elefanttikorttelissa K4 (Katariinankatu 1-3/ Aleksanterinkatu 14-18), Leijonakorttelissa K30 (Pohjoisesplanadi 11-13/Aleksanterinkatu 20-24), Sarvikuono korttelissa K31 (Aleksanterinkatu 26-28) ja Kluuvin virastotalossa (Pohjoisesplanadi 19/Unioninkatu 28).

Lisäksi nykyiseen kaupunkiympäristön toimialaan kuuluvia toimintoja on viime vuosina siirretty ensin ydinkeskustan ulkopuolisiin toimistotiloihin ja viime vuonna nämä toiminnat on koottu uuteen kaupunkiympäristötaloon osoitteeseen, Työpajankatu 8. Näiden muutosten yhteydessä ovat ydinkeskustasta siirtyneet pois entinen rakennusvirasto (Kasarminkatu 21), kaupunkisuunnitteluvirasto (Kansakoulunkatu 3) ja rakennusvalvontavirasto (Siltasaarenkatu 13).

Kaupunki on edelle esitettyjen muutosten yhteydessä myynyt keskusta-alueelta seuraavat aiemmin kaupungin käytössä olevat kiinteistöt: Pohjoisesplanadi 5, Kansakoulunkatu 3, Kasarminkatu 21 ja Siltasaarenkatu 13. Lisäksi Kluuvin virastotalon Kortteli 32:n osalta myyntiä valmistellaan Unioninkatu 19:n rakennuksen osalta.

Toimistokäytössä on edelleen ydinkeskusta-alueella kaupungin toimistokäytössä olevia tiloja Elefanttikorttelissa n. 1 000 m², Leijonakorttelissa n. 14 500 m², Sarvikuonokorttelissa 3 500 m² ja Kluuvin virastotalossa n. 1 100 m². Tiloissa toimivat kaupungintalo, puolueiden valtuustosalit, tarkastusvirasto ja eri kortteleiden yläkerroksissa kaupungin kanslian toimintoja sekä kaupunginmuseo. Toimistotilojen osalta kansliassa tehdään tilojen osalta tarkastelua niiden soveltuvuudesta kanslian tarpeisiin muuttuvassa toimitilaympäristössä yhteistyössä kaupunkiympäristötoimialan kanssa.

Helsingin Leijona Oy hallinnoi eri yrityksille vuokrattavia tiloja keskustakortteleissa n. 13 600 m².

Kun kaupungin toiminnat tarvitsevat uusia tiloja tai muutoksia tiloihin, selvitetään myös markkinoilla olevien tyhjien tilojen hyödyntämisen mahdollisuus. Muiden kuin toimistotilojen osalta, kaupungin palvelutilojen sijainnilla on yleensä toiminnan kannalta erittäin suuri merkitys. Palvelutiloihin kohdistuu usein myös sellaisia toiminnallisia tarpeita esimerkiksi saattoliikenteeseen tai pihoihin liittyen, jotka usein rajoittavat markkinoilla olevien tyhjien tilojen käyttöä.

Helsingin kaupunki on kaupungintalon, kaupungin kanslian ja tarkastusvirastoa lukuun ottamatta siirtänyt omia toimintojaan ydinkeskustasta pois ja vapauttanut arvokasta tilaa mm. yritystoiminnalle ja Helsingin Leijona Oy:n kautta kaupunkilaisten käyttöön mm. ravintoloiden ja muiden ko. tiloihin sijoittuvien yritysten kautta.

Sulje

Talousarvioaloite

Valtuutettu Mia Nygård-Peltola on tehnyt seuraavan talousarvioaloitteen:

Helsingissä tyhjillään olevien toimistotilojen nykyistä parempi hyödyntäminen Helsingissä on tyhjillään olevia toimistotiloja, jotka eivät sijaitse kalleimmalla alueella keskustassa. Nämä tyhjät toimistotilat tulisi arvioida, voidaanko nämä ottaa erinäisten Helsingin kaupunkien toimintojen ja virastojen käyttöön, jotka nyt sijaitsevat keskustassa, ja tämä vapauttaisi arvokkainta keskustan tilaa yrityksille ja asunnoille/asukkaille.

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa antamaan lausunnon kaupunginhallitukselle 22.9.2021 mennessä.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 20.09.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätietojen antaja

Jouko Snellman, yksikön päällikkö: 09 310 40334

jouko.snellman@hel.fi