Valtuustoaloite, raitiovaunulinja Jätkäsaaresta Bulevardin kautta

HEL 2021-005591
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 129 §

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Björn Månssonin ym. valtuustoaloitteesta raitioliikenteestä Jätkäsaaresta keskustaan Bulevardin kautta

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Lausunto

Johtokunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Liikenneliikelaitos (HKL) tuottaa Helsingin kantakaupungin raitioliikenteen Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymän (HSL) määrittelemällä linjastolla ja palvelutasolla. HKL ottaa siten kantaa ponteen ensisijaisesti infrastruktuurin ja kaluston omistajan näkökulmasta.

Aloitteessa esitetyn mukaiset liikennöintimuutokset edellyttävät ratainfran osalta muutostöitä. Liikenne Bulevardin kautta vaatii radan peruskorjauksen.

HKL:n kalustosuunnitelma pohjautuu HSL:n raitioliikenteen linjastosuunnitelmassa 2015 määritellyn linjaston ja palvelutason saavuttamiseen. Merkittävät muutokset linjastosuunnitelmaan edellyttävät kalustotarpeen uudelleen arviointia.

HKL toteaa, että Jätkäsaaresta Bulevardin kautta keskustaan kulkevan raitioliikenteen mahdollisuuksien selvittäminen edellyttää syvempää HSL:n asettamaa linjasto- ja liikennöintisuunnitteluun pohjautuvaa tavoitetason asettelua, jotta pystytään esittämään perusteellisesti valmistellut kannattavuus- ja hyötylaskelmat päätöksenteon tueksi. Huomioiden lähimmän kymmenen vuoden taloudellisen suunnittelun jo asetettu kaupunkitasoinen raami, tulee liikennöintipalvelutasonmuutosten tuoda merkittävää lisäarvoa kantakaupungin joukkoliikenteen ja matkailunedistämisen osalta.

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Aloite

Valtuutettu Björn Månsson ja 5 muuta valtuutettua ovat tehneet 5.5.2021 seuraavan valtuustoaloitteen:

”Sedan början av maj har Busholmen inte längre en direkt förbindelse med de södra stadsdelarna då spårvagn nr 6T dragits in och linje 6 har dragits till Eirastranden och senare ska dras ut till Ärtholmen.

Spårvagnsförbindelse från Busholmen till centrum via Bulevarden behövs för att ta sig till Femkantens hälsostation, underlätta skolvägen för de barn som bor på Busholmen och som går i Cygnaeusskolan eller högstadiet Norsen, och överlag göra det lättare för Busholmsborna att ta sig till de södra stadsdelarna.

Spårvagnslinjen 6T betjänade också invånarna i de södra stadsdelarna då de skulle till Busholmen. I området Eira, Rödbergen och Ulrikasborg finns ca 600 fotbollsspelande barn och unga som har sin nya hall på Busholmen, på vintern finns på Busholmen en av de bästa konstisbanorna i Helsingfors och flera idrottsfaciliteter är under byggnad. Att ta sig till Västra hamnen, en av Europas största hamnar, försvåras också för dem som bor i södra Helsingfors.

Helsingfors stad har ju haft som målsättning att Busholmen skulle bli en bilfri stadsdel och då klingar indragandet av spårvagn 6T därifrån illa.

Busholmens invånarantal är ca 10 000 och kommer att öka till över 20 000. Därtill kommer 6 000 arbetsplatser. Busholmen behöver en spårvagnslinje som går via Bulevarden till centrum, lämpligast så att spårvagn nr 7 eller nr 9 börjar trafikera via Bulevarden. Spåren från Busholmen via Bulevarden till Järnvägsstationen finns ju redan, så det blir inga nya investeringskostnader.

Som det är nu planeras ska spårvagn nr 7 och 9 – efter att de först tillfälligt kombineras - köra samma rutt från Järnvägsstationen till Uppropskontoret, vilket i praktiken betyder att tidsintervallerna inte håller utan de kör efter varandra för att sedan ha ett längre mellanrum.

Vi undertecknade föreslår att staden vänder sig till HRT med en begäran om att återupprätta en spårvagnslinje från Busholmen längs Bulevarden till Järnvägsstationen.”

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt HKL:n johtokuntaa antamaan aloitteesta lausunnon kaupunginhallitukselle 15.9.2021 mennessä.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 27.08.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Antti Nousiainen

Lisätietojen antaja

Antti Nousiainen, yksikön johtaja, puhelin: 09 310 32528

antti.nousiainen@hel.fi