Aamukouluasia, selvitys kaupungin virkajohdon palkkatasosta

HEL 2022-001134
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 97 §

Aamukouluasia: selvitys kaupungin viranhaltijajohdon palkkatasosta

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Esittelijä poisti asian esityslistalta.

Käsittely

Esittelijä peruutti ehdotuksensa ennen kuin keskustelu asiasta oli alkanut.

Päätös tullut nähtäväksi 10.02.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätietojen antaja

Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36027

henri.kahonen@hel.fi