Tarkastuslautakunnalle vuonna 2022 informoitavat asiat

HEL 2022-006213
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 80 §

Sarastian käyttöönotto

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi selostukset henkilöstö- ja palkkahallinnon järjestelmä Sarastian käyttöönotosta.

Käsittely

Kuultavana aiheesta oli pormestari Juhani Vartiainen, henkilöstöpolitiikan johtaja Asta Enroos, digitalisaatiojohtaja Mikko Rusama kaupunginkansliasta sekä hallintopäällikkö Päivi Turpeinen taloushallintopalveluliikelaitos Talpasta. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Tarkastuslautakunnan vuoden 2022 arviointisuunnitelmaan sisältyy informoitavana asiana Sarastian käyttöönotto. Kokoukseen on kutsuttu klo 16 pormestari Juhana Vartiainen kertomaan asiasta ja klo 16.30 henkilöstöpolitiikan johtaja Asta Enroos, digitalisaatiojohtaja Mikko Rusama ja Taloushallintopalvelun hallintopäällikkö Päivi Turpeinen. Aikaa asian käsittelyyn on varattu yhteensä 1,5 tuntia.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 10.11.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Minna Tiili, arviointipäällikkö, puhelin: +358931036545

minna.tiili@hel.fi