Tarkastuslautakunnalle vuonna 2022 informoitavat asiat

HEL 2022-006213
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 2. / 80 §

Sarastian käyttöönotto

Revisionsnämnden

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi selostukset henkilöstö- ja palkkahallinnon järjestelmä Sarastian käyttöönotosta.

Käsittely

Kuultavana aiheesta oli pormestari Juhani Vartiainen, henkilöstöpolitiikan johtaja Asta Enroos, digitalisaatiojohtaja Mikko Rusama kaupunginkansliasta sekä hallintopäällikkö Päivi Turpeinen taloushallintopalveluliikelaitos Talpasta. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Tarkastuslautakunnan vuoden 2022 arviointisuunnitelmaan sisältyy informoitavana asiana Sarastian käyttöönotto. Kokoukseen on kutsuttu klo 16 pormestari Juhana Vartiainen kertomaan asiasta ja klo 16.30 henkilöstöpolitiikan johtaja Asta Enroos, digitalisaatiojohtaja Mikko Rusama ja Taloushallintopalvelun hallintopäällikkö Päivi Turpeinen. Aikaa asian käsittelyyn on varattu yhteensä 1,5 tuntia.

Stäng

Detta beslut publicerades 10.11.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Mer information fås av

Minna Tiili, arviointipäällikkö, puhelin: +358931036545

minna.tiili@hel.fi