Tulosbudjetit vuonna 2023, kaupunginkanslian osastojen yksikkökohtaiset tulosbudjetit

HEL 2023-001395
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 2

Kaupunginkanslian hallinto-osaston vuoden 2023 yksikkökohtaisten tulosbudjettien vahvistaminen

Hallintojohtaja

Päätös

Hallintojohtaja päätti viitaten kansliapäällikön päätökseen 16.1.2023, § 5, vahvistaa hallinto-osaston yksikkökohtaiset tulosbudjetit vuodelle 2023 liitteen mukaisina.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön (Kvsto 7.12.2022, § 316) 5 luvun 1 § mukaan johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on suunnitella, seurata ja valvoa johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden toimintaa sekä vastata sen tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on myös johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden strateginen ohjaus sekä suorituskyvyn ja toiminnan tuloksellisuuden kehittäminen ja ylläpito.

Päätös tullut nähtäväksi 09.02.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Merja Hartikainen, controller, puhelin: 09 310 36401

merja.hartikainen@hel.fi

Päättäjä

Kirsi Remes
Hallintojohtaja