Tulosbudjetit vuonna 2023, kaupunginkanslian osastojen yksikkökohtaiset tulosbudjetit

HEL 2023-001395
Ärendet har nyare handläggningar
§ 2

Kaupunginkanslian hallinto-osaston vuoden 2023 yksikkökohtaisten tulosbudjettien vahvistaminen

Förvaltningsdirektör

Päätös

Hallintojohtaja päätti viitaten kansliapäällikön päätökseen 16.1.2023, § 5, vahvistaa hallinto-osaston yksikkökohtaiset tulosbudjetit vuodelle 2023 liitteen mukaisina.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön (Kvsto 7.12.2022, § 316) 5 luvun 1 § mukaan johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on suunnitella, seurata ja valvoa johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden toimintaa sekä vastata sen tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on myös johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden strateginen ohjaus sekä suorituskyvyn ja toiminnan tuloksellisuuden kehittäminen ja ylläpito.

Detta beslut publicerades 09.02.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Merja Hartikainen, controller, puhelin: 09 310 36401

merja.hartikainen@hel.fi

Beslutsfattare

Kirsi Remes
Hallintojohtaja