Asemakaavan hyväksyminen: Malmi, Pihlajamäen ostoskeskuksen alue

Julkaisu poistuu verkosta 22.8.2024 23:59.

Kaupunginvaltuusto on 16.8.2023, 184 §, päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Malmi, Pihlajamäki, tontit 38017/ 2, 4 ja 5 sekä katualueet, piirustus nro 12779, Pihlajamäen ostoskeskuksen alue. Dnro HEL 2011-005332.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12779(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12779(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Helsingissä 23.8.2023