Käytätkö Päätökset-palvelua säännöllisesti? Etsimme nyt osallistujia noin tunnin kestäviin käyttäjätesteihin. Osallistumalla autat meitä kehittämään palvelua paremmaksi. 

Ilmoitus Asunto-oy Tollinpolun tupakointikieltopäätöksestä

Julkaisu poistuu verkosta 13.9.2024 14:40.

Helsingin kaupungin tupakkalakia valvova viranomainen on 13.9.2023 antanut päätöksen Asunto-oy Tollinpolun tupakointikieltohakemukseen osoitteessa Tollinpolku 1, 00410 Helsinki. Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 23.10.2023 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Päätös on nähtävillä myös kaupungin verkkosivulla (päätös).    

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 13.9.2023. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut