Yleistiedoksianto Porvoonkadun liikenteenohjaussuunnitelma välillä Läntinen Brahenkatu Sturenkatu

Julkaisu poistuu verkosta 1.7.2024 16:00.

Helsingin kaupungin liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö on hyväksynyt päätöksen 24.5.2024 § 61 (HEL 2024-005351).

Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 1.7.2024 saakka Helsingin kaupungin yleisessä tietoverkossa viranomaisen verkkosivuilla sekä Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, osoitteessa Työpajankatu 8, 00580 Helsinki.

Kuulutuksen julkaisupäivä 24.5.2024

Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisajankohdasta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30/henkilöiden lukumäärää ei tiedetä.

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala