Ympäristöseuranta ja -valvonta yksikön päällikön päätökset meluilmoituksista, Olympiastadion, Taka-Töölö

Julkaisu poistuu verkosta 31.5.2024 16:00.

Ympäristöseuranta ja -valvonta yksikön päällikön päätös § 37, HEL 2024-003699. Päätös on nähtävillä pysyvästi.

Ympäristöseuranta ja -valvonta yksikön päällikön päätös § 38, HEL 2024-002172. Päätös on nähtävillä pysyvästi.

Ympäristöseuranta ja -valvonta yksikön päällikön päätös § 39, HEL 2024-002167. Päätös on nähtävillä pysyvästi.

Ympäristöseuranta ja -valvonta yksikön päällikön päätös §40HEL 2024-002180. Päätös on nähtävillä pysyvästi.

Kuulutuksen julkaisupäivä 24.4.2024

Valitusaika päättyy 31.5.2024 klo 16:00

 

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

 

Kuulutusaika 24.4.2024-31.5.2024

Helsingissä

Kaupunkiympäristön toimiala

Ympäristöpalvelut